Türkiye’de Adli Sosyal Hizmet: Temel Uygulama Alanları

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 366
DOI: 10.37609/akya.2948
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Türkiye'de adli sosyal hizmetin temel uygulama alanlarını ele almaktadır. Yazar, sosyal hizmetin insan hakları mesleği olduğunu vurgulayarak, hukukun toplumsal yaşamdaki önemini ve zayıfı koruma görevini açıklamaktadır. Sosyal hizmetin amacının, toplumsal kaynakları adil bir şekilde kullanarak tüm toplum kesimlerinin faydalanmasını sağlamak olduğunu belirtmektedir. Sosyal hizmetin yasal dayanaklara dayandığını ve yasaya uygun olmayan bir uygulamanın mümkün olmadığını ifade etmektedir. Adli sosyal hizmetin sosyal hizmet mesleğinin saygın ve yaygın uygulama alanlarından biri olduğunu belirtmektedir. Kitap, adli sosyal hizmetin farklı disiplinlerden gelen meslek elemanları tarafından aile ve çocuk mahkemelerinde, ceza infaz kurumlarında, denetimli serbestlik hizmetlerinde, çocuk izlem merkezlerinde ve çocuk eğitim evlerinde nasıl uygulandığını açıklamaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :