Sosyal Hizmet Perspektifinden Çocuğun Cinsel İstismarı Konusunun Sinemada İşleniş Biçimi: Bir Film Analizi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 277-296
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Özet bulunmamaktadır.

Kitap Adı: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma Ve İncelemeler Ii
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 395
DOI: 10.37609/akya.1283
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Sağlık Kurumlarında İmaj Ve Müşteri (Hasta) Memnuniyeti Mehmet Fatih Kanoğlu Bölümü Görüntüle
Konaklama İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımının Kuşaklara Göre Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri Şafak Topçu, Ahu Yazıcı Ayyıldız Bölümü Görüntüle
Dijital Hastanelerde Kullanılan Sistemlerin İlaç Hatalarının Azalmasına Etkisi Gülhan Gök, Aykut Ekiyor Bölümü Görüntüle
Kayıt Dışı İstihdam, Türleri Ve Etkileyen Faktörler Dilek Şenel Bölümü Görüntüle
Covid-19 Sürecinde Türkiye’de Nüfus Hareketleri Cengiz Kahraman Bölümü Görüntüle
Entropi Temelli Topsis Yöntemi Ile Oecd Ülkeleri Lojistik Performanslarının Değerlendirilmesi Okan Dağ Bölümü Görüntüle
Avrupa Birliği-rusya Krizi: Yaptırımların Etkileri İmren Alakuş Bölümü Görüntüle
Lojistik Hizmetlerinin Türkiye Dış Ticaretinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi Sena Elif Mercan, Kamil Çelik Bölümü Görüntüle
Basım Ve Yayın Teknolojileri Bölümü Eğitim Programının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi Elif Ural, Gökhan Çölük Bölümü Görüntüle
Pazarlamada Dijital Dönüşüm Ve Sosyal Medyanın Rolü Sadettin Şimşek, Duygu Fındık Coşkunçay Bölümü Görüntüle
İş Güvenliğinde Risk Analizinin Rolü Serap Tepe, İhsan Kaya Bölümü Görüntüle
Kadınların Çalışma Durumuna Göre Ataerkillik Ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Etkilenme Durumunun İncelenmesi Esma Diker, Rumeysa Akgün Bölümü Görüntüle
İslâm’da Kadın Ve Hakları Emine Gümüş Böke Bölümü Görüntüle
Modern Ötesi Postkadın’ın Kendini Anlatma Çabasında İmgeden Gerçekliğe Giden Yolculuğu: Krugen Ve Türkiye Örneklemi Ayşe Muhtaroğulları Bölümü Görüntüle
Dezavantajlı Topluluklarda Aile Ve Eğitim Sorunlarına Yönelik Okul Sosyal Hizmeti Uygulamaları Nurullah Çalış Bölümü Görüntüle
Sosyal Hizmet Perspektifinden Çocuğun Cinsel İstismarı Konusunun Sinemada İşleniş Biçimi: Bir Film Analizi Güler Güneş Aslan Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocuk Olmak Seval Ördek İnceoğlu, İrem Gürgah Oğul Bölümü Görüntüle
Sinemada Gözetim Ve Sürekli Bir Tekinsizlik Hâli: Takip Ve Boş Ev Adlı Filmler Aziz Tamer Güler Bölümü Görüntüle
Buzul (Glasyal) Turizmi: Kavramsal Bir Değerlendirme Kuttusi Zorlu, Volkan Dede Bölümü Görüntüle
Şiirlerindeki İktibaslar Çerçevesinde Bahaettin Karakoç’un Allah Tasavvuru Gülcan Abbasoğulları Bölümü Görüntüle
Bahaettin Karakoç’un Şiirlerinde Bazı İman Esaslarıyla İlgili Yapılan Ayet İktibasları Gülcan Abbasoğulları Bölümü Görüntüle
Sun Tzu’nun Savaş Sanatı Prensipleri Ile Modern Yönetim Yaklaşımlarının Felsefik Anatomisi Arasındaki İlişki Zeynep Mesci Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :