Sosyal Güvenliğin Sorunları

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 265-276
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, sosyal güvenliğin bireylerin bugününü ve yarınını güvence altına alma amacında olduğu ve sosyal barışın teminatına katkı sunduğu belirtilmektedir. Sosyal güvenlik insanlığın ezeli ve ebedi bir ihtiyacıdır ve bu ihtiyacı giderme arayışı insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, sosyal güvenlik alanında bazı sorunlar olduğu da ifade edilmektedir. Örneğin, dünya genelinde sosyal güvencesiz yaşayan insanların olduğu ve sosyal korumanın yaygınlaşmasının henüz tüm dünya nüfusu için bir hak olmaktan uzak olduğu vurgulanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, küresel nüfusun sadece %45'inin sosyal koruma yardımından yararlandığı ve %29'unun ILO standartlarında bir sosyal güvenceye sahip olduğu belirtilmektedir. Bu durum, sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olmasına rağmen, birçok insanın korumasız bırakıldığını göstermektedir. Bu nedenle, kapsamlı bir sosyal korumanın olmaması, insanların hastalık, yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma gibi tehlikeler karşısında savunmasız kalmasına yol açmaktadır. Bu metin, sosyal güvenlik alanında var olan sorunları ve dünya genelinde sosyal güvencesiz yaşayan insanların durumunu ele almaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Güvenliğe Giriş
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 282
DOI: 10.37609/akya.49
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :