Sosyal Güvenliğin İktisadi Ve Mali Boyutu

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 251-264
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutu ele alınmaktadır. Sosyal güvenlik, iktisadi belirleyicilere sahip olan ve aynı zamanda iktisadi sonuçları olan bir olgudur. Sanayi kapitalizminin ortaya çıkışıyla sistemli bir şekilde ortaya çıkan sosyal güvenlik, üretim araçlarına sahip olmayan geniş bir işçi sınıfının doğmasına bağlıdır. Başlangıçta işçiler, sağlıksız koşullarda düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu dönemde, üreticiler maliyetleri düşürmek için işçilerin düşük ücretlerle çalışmasını sürdürmeye çalışmışlardır. Klasik İktisat düşüncesi, ekonominin kendi kendini düzelteceği fikrine dayanarak, hükümetlerin işçiler lehine önlemler almasını gereksiz görmüştür. Adam Smith'in \"Ulusların Zenginliği\" kitabında bahsettiği \"görünmez el\" mekanizması, bireysel çıkarların toplumsal yarara dönüştüğü bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. Ancak bu mekanizma, bireylerin çıkarlarının çatışmadığı varsayımına dayanmaktadır. Sosyal güvenlik tartışmaları, işçi hareketinin güçlenmesiyle birlikte ortaya çıkmış ve sistemli bir şekilde ele alınmamıştır.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Güvenliğe Giriş
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 282
DOI: 10.37609/akya.49
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :