Sosyal Risk Kavramı

Yazar: Ali Can
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 15-38
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, sosyal risk kavramı ve sosyal güvenlik disiplini üzerine bir giriş yapılmaktadır. İnsanların doğumdan ölüme kadar çeşitli tehlikelerle karşılaştığı ve bu tehlikelerin gelirde azalmalara ve giderde artışlara neden olduğu belirtilmektedir. Sosyal güvenlik, bu olumsuz durumların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir disiplindir ve günümüzde sosyal risklerin giderilmesinin yanı sıra ortaya çıkmasını engellemeye yönelik tedbirleri de kapsamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal güvenlik hakkı ve risklerle ilgili sözleşmeleri de metinde yer almaktadır. Metnin devamında sosyal risklerin mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik riskler olarak sınıflandırılacağı ve sosyal güvence araçlarına kısaca değinileceği belirtilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Güvenliğe Giriş
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 282
DOI: 10.37609/akya.49
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :