Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 101-116
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını ele almaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarını içermektedir. İşsizlik sigortası da kısa vadeli sigortalardan biridir, ancak ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. Uzun vadeli sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını ifade etmektedir. İş kazaları, çalışma hayatında sıkça görülen ve kişinin hemen veya sonradan özre uğramasına neden olan olaylardır. Bir olayın iş kazası olarak kabul edilebilmesi için sigortalının işyerinde bulunması gerekmektedir. İş kazalarının bildirilme süresi en geç 3 gündür ve işveren tarafından kolluk kuvvetlerine ve kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bir kazanın iş kazası sayılıp sayılmayacağına ilgili kurum ünitesi karar verir. Bu metin, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunlarına dayanarak kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını açıklamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Güvenliğe Giriş
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 282
DOI: 10.37609/akya.49
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :