Yoksulluk Ve Türkiye’de Yoksulluk

Yazar: Sevim Akdemir
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 225-242
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, yoksulluk olgusu ve Türkiye'deki yoksulluk durumu incelenmektedir. Yoksulluk, insanın insanca yaşama koşullarından yoksun olması olarak tanımlanmaktadır. İnsanların temel ihtiyaçları yaşadıkları yer, sınıf, yaş ve cinsiyete göre değişmektedir. Kapitalizmde, çalışmayan insanın durumu önemlidir çünkü bu sistemde insanın emeği ve emek gücü meta olarak görülmektedir. Yoksulluk, hem çalışmayan bireyin hem de düşük gelir kazanan bireyin sorunudur. Günümüzde, çalışamayan ve çalışan insanların yoksulluğu artmaktadır. Bu nedenle, yoksulluğu önlemeye yönelik iktisat ve sosyal politikalar önemlidir. Çalışmada, farklı yoksulluk tanımları ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası'nın yoksulluk tanımları ele alınmaktadır. Ayrıca, gelir dağılımı eşitsizliği ve kalıcı yoksulluk sorunu da incelenmektedir. Türkiye'de yoksullukla ilgili düzenlemeler ve gelir dağılımı da çalışmada vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Bilimler İnsan Ve Toplum
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 323
DOI: 10.37609/akya.1394
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Üniversite Öğrencilerinde Felsefeye Duyulan İlgi Ile Anlam Arayışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cüneyd Aydın, Nihat Durmaz Bölümü Görüntüle
Mistik Tecrübe Bağlamında Ebü’l-hasan El-harakānî’nin Birlik Anlayışının Değerlendirilmesi Mehmet Fatih Kalın Bölümü Görüntüle
Sosyolojik Bir Olgu Olarak Erken Evlilikler Yılmaz Daşlı Bölümü Görüntüle
Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklara Yönelik Kurum Bakımında Model Dönüşümü Hüsamettin Çetin Bölümü Görüntüle
Evlilik Ve Yerleşim Yeri Kuralı Ve Toplumsal Cinsiyetle İlişkisi Ertuğrul Taş Bölümü Görüntüle
Savaş, Göç, Travma Ve Psikolojik Müdahale Ertuğrul Taş Bölümü Görüntüle
Zygmunt Bauman’da Müphemlik Ve Ahlaki Benlik Nedim Yıldız Bölümü Görüntüle
Nikolay Danilevski’nin Kültürel Tarihsel Tip Teorisi Çerçevesinde Rusya Ve Avrupa Nazan Coşkun Karataş Bölümü Görüntüle
Belki De Duygusal Sağırdır, Bir De Öyle Düşün Nurgül Soydaş Bölümü Görüntüle
Nereden Geldik Biz Buraya? Ulus Devlet Ve Milliyetçilik Tartışmalarına Antropolojik Bir Yaklaşım Deniz Aşkın Bölümü Görüntüle
Bilimsel Sosyalizmin Gelişiminde Düşünsel Kaynakların Kuramsal Çözümlemesi R. Berker Bank Bölümü Görüntüle
Eysenck’in Kişilik Teorisi Ve Gray’in Alternatif Pekiştireç Duyarlılık Teorisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme Yusuf Bilge, H. Özlem Sertel Berk Bölümü Görüntüle
Gray’in Pekiştireç Duyarlılık Teorisi Ve Psikopatoloji Yusuf Bilge, H. Özlem Sertel Berk Bölümü Görüntüle
Teori-pratik Geriliminde Devrim Tereddütü Tuncay Saygın Bölümü Görüntüle
Ergenlerde Ruh Sağlığı: Tespit Ve Önleme Çalışmalarının Önemi Yıldız Bilge Bölümü Görüntüle
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Ve Koruyucu Aile Uygulaması Barış Tuncer Bölümü Görüntüle
Yoksulluk Ve Türkiye’de Yoksulluk Sevim Akdemir Bölümü Görüntüle
Tarih Boyunca Kölelik Kavramı Ve Yeni Bir Kölelik Modeli Olarak Yapay Zekâ Benan Yücebalkan, Yağmur Yurtsever Bölümü Görüntüle
Bertolt Brecht’in Iii. Reich Oyunundaki “yahudi Kadın” Sahnesini Müzikli Ve Müziksiz İzleyen Seyircilerin Duygusal Farkındalık Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Ayhan Helvacı, Şebnem Telci, Hakan Akdeniz Bölümü Görüntüle
İçimizdeki Sessiz Duygu: Öfke Deniz Şarlak Bölümü Görüntüle
Bergson’un Mekân Anlayışı Ceyhun Akın Cengiz Bölümü Görüntüle
Örgütlerde Kayırmacılık (Favoritizm) Üzerine Bir İnceleme Aydın Çivilidağ Bölümü Görüntüle
Toplum Ile İktidarlar Arasındaki “güvenilmez” Anlaşma: Gençlerin Nazarıyla Nepotizm Öznur Yaşar Bölümü Görüntüle
Küreselleşme Boyutları Bağlamında Reklam, Avm’ler Ve Tüketim Kültürünün Oluşması Ali Ulvi Özbey Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :