Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklara Yönelik Kurum Bakımında Model Dönüşümü

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 43-56
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklara yönelik kurum bakımında model dönüşümü üzerine bir çalışma sunulmaktadır. Çocuk kavramı, farklı disiplinler ve hukuki metinlerde çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, her insan on sekiz yaşına kadar çocuk sayılır. Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk olarak ana-baba veya yasal vasilerine düşer. Ancak bazı durumlarda çocukların kendi aileleri tarafından yetiştirilmesi mümkün olmayabilir ve bu durumda devlete önemli görevler düşer. Türkiye, Anayasa'da çocukların korunması ve topluma kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtmiştir. Ayrıca Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzalayarak çocuklara yönelik politikaları etkilemiş ve yeniden yapılandırmıştır. Çocuk hakları yaşama, gelişme, korunma ve katılma hakları olmak üzere dört ana grupta toplanabilir. Bu çalışma, kurum bakımında model dönüşümü üzerine yapılan bir poster bildirisinin güncellenmiş ve geliştirilmiş halidir.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Bilimler İnsan Ve Toplum
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 323
DOI: 10.37609/akya.1394
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Üniversite Öğrencilerinde Felsefeye Duyulan İlgi Ile Anlam Arayışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cüneyd Aydın, Nihat Durmaz Bölümü Görüntüle
Mistik Tecrübe Bağlamında Ebü’l-hasan El-harakānî’nin Birlik Anlayışının Değerlendirilmesi Mehmet Fatih Kalın Bölümü Görüntüle
Sosyolojik Bir Olgu Olarak Erken Evlilikler Yılmaz Daşlı Bölümü Görüntüle
Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklara Yönelik Kurum Bakımında Model Dönüşümü Hüsamettin Çetin Bölümü Görüntüle
Evlilik Ve Yerleşim Yeri Kuralı Ve Toplumsal Cinsiyetle İlişkisi Ertuğrul Taş Bölümü Görüntüle
Savaş, Göç, Travma Ve Psikolojik Müdahale Ertuğrul Taş Bölümü Görüntüle
Zygmunt Bauman’da Müphemlik Ve Ahlaki Benlik Nedim Yıldız Bölümü Görüntüle
Nikolay Danilevski’nin Kültürel Tarihsel Tip Teorisi Çerçevesinde Rusya Ve Avrupa Nazan Coşkun Karataş Bölümü Görüntüle
Belki De Duygusal Sağırdır, Bir De Öyle Düşün Nurgül Soydaş Bölümü Görüntüle
Nereden Geldik Biz Buraya? Ulus Devlet Ve Milliyetçilik Tartışmalarına Antropolojik Bir Yaklaşım Deniz Aşkın Bölümü Görüntüle
Bilimsel Sosyalizmin Gelişiminde Düşünsel Kaynakların Kuramsal Çözümlemesi R. Berker Bank Bölümü Görüntüle
Eysenck’in Kişilik Teorisi Ve Gray’in Alternatif Pekiştireç Duyarlılık Teorisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme Yusuf Bilge, H. Özlem Sertel Berk Bölümü Görüntüle
Gray’in Pekiştireç Duyarlılık Teorisi Ve Psikopatoloji Yusuf Bilge, H. Özlem Sertel Berk Bölümü Görüntüle
Teori-pratik Geriliminde Devrim Tereddütü Tuncay Saygın Bölümü Görüntüle
Ergenlerde Ruh Sağlığı: Tespit Ve Önleme Çalışmalarının Önemi Yıldız Bilge Bölümü Görüntüle
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Ve Koruyucu Aile Uygulaması Barış Tuncer Bölümü Görüntüle
Yoksulluk Ve Türkiye’de Yoksulluk Sevim Akdemir Bölümü Görüntüle
Tarih Boyunca Kölelik Kavramı Ve Yeni Bir Kölelik Modeli Olarak Yapay Zekâ Benan Yücebalkan, Yağmur Yurtsever Bölümü Görüntüle
Bertolt Brecht’in Iii. Reich Oyunundaki “yahudi Kadın” Sahnesini Müzikli Ve Müziksiz İzleyen Seyircilerin Duygusal Farkındalık Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Ayhan Helvacı, Şebnem Telci, Hakan Akdeniz Bölümü Görüntüle
İçimizdeki Sessiz Duygu: Öfke Deniz Şarlak Bölümü Görüntüle
Bergson’un Mekân Anlayışı Ceyhun Akın Cengiz Bölümü Görüntüle
Örgütlerde Kayırmacılık (Favoritizm) Üzerine Bir İnceleme Aydın Çivilidağ Bölümü Görüntüle
Toplum Ile İktidarlar Arasındaki “güvenilmez” Anlaşma: Gençlerin Nazarıyla Nepotizm Öznur Yaşar Bölümü Görüntüle
Küreselleşme Boyutları Bağlamında Reklam, Avm’ler Ve Tüketim Kültürünün Oluşması Ali Ulvi Özbey Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :