Mi̇llî Edebi̇yat Dönemi̇ Romanlarının Sağlık Ve Hastalık Kavramları Bakımından İncelenmesi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 23-38
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, Millî Edebiyat Dönemi romanlarının sağlık ve hastalık kavramlarına olan yaklaşımlarını incelemektedir. Sağlık ve hastalık sözcükleri, canlı hayatı için önemli olan iki karşıt kavramdır. Sağlık, vücudun hasta olmaması durumu olarak tanımlanırken, hastalık ise bedeni çökerten ve ruhu tahrip eden durumlar olarak ifade edilmektedir. İnsanın en değerli varlığı olan sağlık, bireyin sorumluluklarını yerine getirmesini, hayatını düzenli bir şekilde sürdürmesini ve yaşam sevincini korumasını sağlar. Sağlığın bozulması ise bireyin yaşamında önemli değişimlere neden olur ve yaşam kalitesini düşürür. Bu nedenle, insanın hastalıklardan korunma ve sağlığına kavuşma arzusu, bilimlerin ve sanatın da ortak paydası olmuştur. Edebiyat da insanı konu alan sanat dallarından biridir ve insanın duyuş, düşünüş ve estetik algılamalarının ürünüdür. Bu çalışma, Millî Edebiyat Dönemi romanlarının insanı merkeze alan yapısını ve sağlık-hastalık kavramlarına olan yaklaşımlarını incelerken, Türk edebiyatının tarihindeki önemli bir dönemi ele almaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :