Şâfiî Mezhebinin Muharrirlerinden İmâm Râfi̇î

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 101
DOI: 10.37609/akya.1847
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Şâfiî mezhebinin önemli muharrirlerinden biri olan İmam Râfiî el-Kazvînî'nin hayatını ve mezhepteki konumunu ele almaktadır. İbrahim Sizgen tarafından yazılan bu kitap, Şâfiî mezhebinin tarihçesini de anlatmaktadır. Şâfiî mezhebi, İmam Şâfiî'nin öğretileri üzerine kurulmuş bir İslam hukuku mezhebidir. Kitap, mezhebin ortaya çıkışından başlayarak, nakil dönemi, mezhebin istikrarı ve yayılması, tahrir ve tenkih dönemi gibi dönemleri ele almaktadır. Mezhebin tahrir ve tenkih döneminde önemli bir rol oynayan İmam Râfiî el-Kazvînî'nin hayatı ve mezhepteki konumu da ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu kitap, Şâfiî mezhebi hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :