Osmanlıda Celpname Uygulaması (i̇mamzade Ahmed Örneği)

Yazar: Ferdi Menteş
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 159
DOI: 10.37609/akya.1841
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nda celpname uygulamasını incelemektedir. İmamzade Ahmed örneği üzerinden yapılan araştırmada, İslam Hukuku'nun zaman içinde nasıl geliştiği ve günümüzdeki konumuna nasıl ulaştığı ele alınmaktadır. İslam âlimlerinin ortaya koyduğu bu mirasın kültürel ve ilmi birikimin nesilden nesile aktarılmasının önemi vurgulanmaktadır. Tahkik çalışmalarının bu mirası gün yüzüne çıkarmada ve bilgiye kolayca ulaşılmasında önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıca, yargılama hukuku alanında celpnamelerin mahkemeler tarafından davalılara gönderilmesinin önemi vurgulanmaktadır. İmamzade Ahmed'in yaşadığı dönemde üçüncü şahısların mahkemelerde gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma, Osmanlı dönemindeki hukuk sistemi ve celpname uygulaması hakkında bilgi sağlamaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :