Gürcistan’da İslam Din Eğitimi

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 127
DOI: 10.37609/akya.1616
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Gürcistan'da İslam din eğitimi konusunu ele almaktadır. Yazar, Gürcistan'da İslam din eğitiminin tarihsel sürecini ve günümüzdeki durumunu inceliyor. Kitap, XIX. yüzyıla kadar olan dönemi, XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarını ve günümüzü kapsayan üç bölümden oluşuyor. Yazar, bu dönemlerdeki medreseler, seminerler, cami/mescit sıbyan mektepleri ve hükümet/cedit okullarında Şeriat dersi gibi İslam din eğitimi kurumlarını ve uygulamalarını detaylı bir şekilde ele alıyor. Ayrıca, örgün ve uzaktan öğretim medreseleri, Kuran kursları, İslam cemiyetleri ve medyası gibi günümüzdeki İslam din eğitimi yöntemlerini de inceliyor. Kitap, Gürcistan'da İslam din eğitimi konusunda kapsamlı bir kaynak olmayı hedeflemektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :