İslâm’da Kurtuluş Gazzâlî Ekseninde Bir İnceleme

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 202
DOI: 10.37609/akya.374
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, İslam dininde kurtuluş düşüncesini ele alan bir incelemedir. Yazar, İslam alimi Ebû Hâmid el-Gazzâlî'nin yorumunu kullanarak İslam dininin kurtuluş felsefesini açıklamaya çalışmaktadır. Öncelikle \"kurtuluş\" kavramı ve türevleri incelenmiş, ardından kavramın Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki kullanımlarına değinilmiştir. Gazzâlî'nin perspektifiyle İslami mezhepler ve İslam dışı oluşumlar ele alınarak kurtuluş düşüncesi bağlamında incelenmiştir. Gazzâlî'ye göre İslam'da kurtuluşun yolları, etkileyen faktörler, unsurlar ve sonuçları araştırılarak ortaya konulmuştur. Bu çalışma, İslam'da kurtuluş düşüncesini anlamak ve Gazzâlî'nin perspektifini kullanarak bu konuyu incelemek isteyenler için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :