Hakâ’ikü’l-kelâm Fî Târîhi’l-i̇slâm (i̇slam Tarihinde Sözlerin Hakikatleri)

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 188
DOI: 10.37609/akya.1498
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Abdullatif Subhi Paşa'nın \"Hakâ’ikü’l-Kelâm Fî Târîhi’l-İslâm\" adlı eseri, Osmanlıca aslından Prof. Dr. Emine Öztürk ve Dr. Nural Savcı tarafından çevrilmiştir. Kitap, İslam tarihindeki sözlerin hakikatlerini ele almaktadır. Din-i Aslî ve İhtilâf-ı Edyân, Nübüvvet İle Risâletin Farkı, Tahrîf-i Tevrât, Nasrâniyyet ve Enâcîl, İ’tikâd-ı Teslîs gibi konulara değinmektedir. Ayrıca kitapta, mucize, ilm-i tecrübî, ilmi tesadüfi, ilmi ilhami gibi kavramlar da ele alınmaktadır. Muhammed'in şanı, vahyin mebde'i ve çeşitli gazveler de kitapta yer almaktadır. Bu eser, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından basılmış ve yayınlanmıştır. Kitabın basım, yayın ve satış hakları bu kuruluşa aittir ve izin alınmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya ticari amaçla kullanılamaz. Kitap, T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :