Hikâye Anlatım Aracı Olarak Seramik Vazolar

Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 129-144
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Vazo, günümüzde her ne kadar çiçek saklamak ve sergilemek için kullanılan bir obje olsa da kökenine bakıldığında, gıda saklama ve ölülerin küllerinin saklandığı kremasyon kabı gibi farklı amaçlara hizmet eden faydalı bir nesne olduğu görülmektedir. Özellikle seramik malzemeden üretilmiş vazoların biçimsel evrimi, insanlık tarihindeki kültürel ve sanatsal değişimlerin çarpıcı bir yansımasıdır. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bu evrim sürecinde insanlar; yaşam tarzları, inançları ve sanat anlayışlarındaki dönüşümü vazoların yüzeylerine resmetmişlerdir. Bu çalışma, seramik sanatında vazoların yüzeylerinde kullanılan resimsel dekorların evrimini ve günümüz çağdaş sanatındaki yansımalarını ele almaktadır. Seramik sanatında vazonun tarihine kısa bir giriş yapılıp ardından seramik vazoların yüzeylerindeki resimsel anlatımların tarihsel ve kültürel bağlamları incelenmiştir. Günümüz çağdaş seramik sanatında bireysel hikayelerini vazo yüzeyine aktaran Grayson Perry ve çeşitli toplumsal hikayeleri ele alarak bir bilinç oluşturmak isteyen Daphne Christoforou, Efrat Eyal, Ann Agee ve Paul Scott’ın eserleri bu bağlamda değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, günümüzde seramik sanatında resimsel anlatımın gelişimi ve çağdaş sanat içindeki yeri üzerine bir analiz sunulmuştur.

Kitap Adı: Plastik Sanatlar Alanında Seramik Ve Cam Üzerine Yaklaşımlar 3
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 152
DOI: 10.37609/akya.3159
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :