Kızılkaya İgnimbiritlerinin Seramik Sır Bünyelerinde Renk Verici Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 65-78
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Seramik, inorganik malzemelerin bileşimlerine, su ilavesiyle çeşitli yöntemlerle şekil verildikten sonra belli bir dereceye kadar pişirilmesi sonucu oluşan ürünler olarak tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve sürekli kendini yenileyen seramik, işlevsel, sanatsal ve dekoratif amaçlı olarak çok farklı biçimlerde kendini göstermektedir. Seramik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte günümüzde seramiklerin çok çeşitli yöntemlerle üretilmesine olanak sağlamaktadır. Seramik teknolojisinde, seramik ve sır hammaddesi olarak doğal kaynak veya atık malzemelerin kullanılabilirliği üzerine çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalarda, üretimde ucuz malzemenin kullanılması, atıkların ve rezervi bol olan doğal malzemelerin seramik ve sır bünyelerinde kullanılabilirliği amaçlanmaktadır. Yapılan literatür araştırmalarında, deneysel uygulamalar sonucunda alternatif malzemelerin seramik ve sır bünyelerinde kullanılabilirliği gözlenmiştir. Bu çalışma da volkanik faaliyetler sonucu oluşan Kızılkaya İgnimbiritlerinin farklı sır bünyelerde 1040 0C’de kullanılabilirliği ve renk verici olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Kitap Adı: Plastik Sanatlar Alanında Seramik Ve Cam Üzerine Yaklaşımlar 3
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 152
DOI: 10.37609/akya.3159
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :