Kütahya Porselen Fabrikası Dekor Anlayışlarının İhracat Yaptığı Ülkelere Göre İncelenmesi Ve Bulguların Paylaşılması

Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 79-128
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Yemek kültürü, yerel ve ulusal bir kimlik yaratmakta ve insanın değişimiyle eş zamanlı olarak sofra sunumlarında farklılıkları da beraberinde getirmektedir. Bu farklılık yemeklerde kullanılan porselen sofra eşyalarında da etkili olmaktadır. Haliyle tabaklarda kullanılan renk ve dekor da her ülkede, yine o ülkenin tarihi ve sanatsal bakışı ile bağlantılı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu doğrultuda ülkelere göre bu farklı dekor anlayışı ve üretim çeşitliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmuştur. Birinci Bölümde porselenin tanımı yapılmış ve daha iyi kavranması için porselenin ürün özelliklerinden ve tarihi gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci Bölümde Kütahya Porselen Fabrikası tarihçesi, fabrikanın üretim ve gelişim süreçlerine yer verilmiş üretilen ürünler ve özellikleri, üretimde kullanılan dekorlar ve uygulamaları yerinde incelenerek anlatılmış; dekor konusunun daha iyi değerlendirilebilmesi için tanımı, tarihçesi, Türkiye’de kullanılan dekor çeşitleri ve pişirim tekniklerinden bahsedilmiştir. Üçüncü Bölümde ise Kütahya Porselenin en çok ihracat yaptığı Orta Doğu ülkelerinden; Suudi Arabistan ve Mısır, Kuzey Avrasya ülkelerinden Rusya, Avrupa ülkelerinden İtalya ve Almanya, Amerika Birleşik Devletlerinden Kuzey ve Güney Amerika’nın coğrafi özellikleri, yemek kültürleri ve porselen tercihlerine etkileri, tercih ettikleri ürünler ve dekorları yer almıştır. Sonuç bölümünde ise değerlendirme paylaşılmıştır.

Kitap Adı: Plastik Sanatlar Alanında Seramik Ve Cam Üzerine Yaklaşımlar 3
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 152
DOI: 10.37609/akya.3159
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :