Disiplinlerarası Yaklaşım: Artistik Seramik Uygulamaları Ve Dijital Manipülasyon

Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 13-28
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Disiplinlerarası yaklaşımlar, pek çok alanda olduğu gibi sanat ve teknolojinin kesiştiği noktalarda yenilikçi anlatım dillerine sahip olabilmektedir. Bu nitel araştırma kapsamında, artistik seramik eser üzerinden, dijital manipülasyonun tasarım ve kompozisyon boyutuyla nasıl ele alındığı ve yaratıcı sürece olan katkısının estetik ifade biçimleri ortaya konulmuştur. Dijital manipülasyon; görüntüleri, tasarımları ve nesneleri değiştirmek, geliştirmek için yazılım araçlarının ve teknolojisinin kullanılmasını içermekte olup, sanatçı ve tasarımcıların çalışmalarında yeni olasılıkları keşfetmelerine olanak tanımaktadır. Araştırmada, üç boyutlu artistik seramik uygulamasının farklı açılardan fotoğraflanmasının ardından CGD (Computer Generated Design) ile dokuyu ön plana çıkaran dijital tasarımlar elde edilmiştir. Yapılan dijital tasarımlar, başka fotoğraflara kompozisyon ve tasarım boyutuyla fotomanipülasyon tekniği kullanılarak yerleştirilmiştir. Seramiğin dokunsal ve organik doğası çerçevesinde, dijital manipülasyonun sunduğu hassasiyet ve sınırsız olanaklar sayesinde; çağın sunduğu teknolojik alternatiflerle, görseller sanatsal bakış açısıyla yeniden yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında; seramik-fotoğraf-dijital manipülasyon bağlamında disiplinlerarası yaklaşımla fiziksel ve dijital arasındaki boyuta özgün bir bakış açısı sunarak hem teknik açıdan yenilikçi hem de estetik açıdan etkili yeni ifade biçimlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.

Kitap Adı: Plastik Sanatlar Alanında Seramik Ve Cam Üzerine Yaklaşımlar 3
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 152
DOI: 10.37609/akya.3159
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :