Yaşlı Sağlığı

Yazar: Ertan Kara
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 405-412
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, yaşlılık dönemi ve yaşlı sağlığı hakkında bilgiler verilmektedir. Yaşlılık dönemi, insan vücudunun yıpranması ve sağlık sorunlarının artmasıyla karakterize edilir. Yaşlanma süreci bireyler arasında ve organlar arasında farklılık gösterse de genellikle belirli bir seyir izler. Çocukluk ve gençlik dönemi, genç erişkinlik, erişkinlik ve orta yaş dönemlerinde büyüme ve gelişme süreci ön plandadır. Ancak yaşlılık döneminde gerileme belirtileri ortaya çıkar ve yaşlılık belirtileri telafi edilemez hale gelir. Yaşlılık döneminde vücut direnci düşer, hastalıklara yakalanma riski artar ve iyileşme süreci gecikir. Ayrıca, koruyucu hizmetlerden yeterince yararlanamayan ve sosyal koşulları kötü olan yaşlılar daha sık hastalanır. Yaşlılar genellikle geleneksel tedavi yöntemlerine daha çok değer verir ve sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi gecikebilir. Sağlık kuruluşlarından yeterince yararlanamayan yaşlılar, sosyal, ekonomik veya bedensel nedenlerle sağlık sorunlarının çözümünde zorluklar yaşarlar. Bu nedenle, yaşlı sağlığına yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Halk Sağlığı Temel Bilgiler
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 647
DOI: 10.37609/akya.1750
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Temel Halk Sağlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Epidemiyoloji Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Ve Korunma Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Kadın Ve Üreme Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Ana Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Aile Planlaması Burak Mete Bölümü Görüntüle
Çocuk Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Adölesan Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Birinci Basamakta Bağışıklama Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Yaralanmalar/ Kazalar Ve İlk Yardım Ferdi Tanır, Burak Mete Bölümü Görüntüle
Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Toplum Beslenmesi Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Kronik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Yaşlı Sağlığı Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Zoonotik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Sağlık Eğitimi Ve Sağlık Okuryazarlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Çevre Sağlığı Burak Mete Bölümü Görüntüle
Turist Ve Göç Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Okul Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Sağlık Yönetimi Ve Mevzuatı Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Halk Sağlığı Bakış Açısı Ile Covid-19 Pandemisi Burak Mete, Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :