Kadın Ve Üreme Sağlığı

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 97-122
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, kadın sağlığı ve üreme sağlığı konuları ele alınmaktadır. Öncelikle toplumsal cinsiyet kavramı, etkileri ve Dünya'da ve Türkiye'deki durumu açıklanmaktadır. Ardından Türkiye'de sık rastlanan kadın ve üreme sağlığı sorunları sıralanmaktadır. Kadın ve üreme sağlığı ile ilgili sağlık riskleri de açıklanmaktadır. Birinci basamakta 15-49 yaş kadın izlemlerinde riskli durumlar ve verilen hizmetin içeriği de sıralanmaktadır. Ayrıca birinci basamakta üreme çağındaki kadınlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de sıralanmaktadır. Türkiye'de kadın sağlığına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verilen önem, çeşitli reformlar ve yasal düzenlemelerle gösterilmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmekte ve koordine etmektedir. Bu kurumlar tarafından yürütülen projeler ve eylem planları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadının güçlenmesi konularında çalışmaları içermektedir. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası sözleşmelere olan bağlılığı da vurgulanmaktadır. Bu bölümde sunulan bilgilerle okuyucular, kadın sağlığı sorunları, koruyucu hizmetler ve toplumsal cinsiyetin kadın sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.(AI)

Kitap Adı: Halk Sağlığı Temel Bilgiler
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 647
DOI: 10.37609/akya.1750
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Temel Halk Sağlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Epidemiyoloji Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Ve Korunma Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Kadın Ve Üreme Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Ana Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Aile Planlaması Burak Mete Bölümü Görüntüle
Çocuk Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Adölesan Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Birinci Basamakta Bağışıklama Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Yaralanmalar/ Kazalar Ve İlk Yardım Ferdi Tanır, Burak Mete Bölümü Görüntüle
Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Toplum Beslenmesi Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Kronik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Yaşlı Sağlığı Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Zoonotik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Sağlık Eğitimi Ve Sağlık Okuryazarlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Çevre Sağlığı Burak Mete Bölümü Görüntüle
Turist Ve Göç Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Okul Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Sağlık Yönetimi Ve Mevzuatı Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Halk Sağlığı Bakış Açısı Ile Covid-19 Pandemisi Burak Mete, Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :