Ana Sağlığı

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 123-146
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, ana sağlığının önemi ve doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemlerde verilecek hizmetler hakkında bilgi verilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gebelik, doğum ve lohusalık sırasında meydana gelen ölümler doğurganlığın önemli komplikasyonlarıdır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 300.000 anne ölmektedir ve bu ölümlerin büyük çoğunluğu Afrika ve Asya ülkelerinde gerçekleşmektedir. Kadın hayatının farklı dönemlerinde yaşanan risklerin birikerek kadın sağlığını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Kadınların mortalite ve morbidite nedenleri arasında erken yaşta evlenme, sık ve çok sayıda gebelikler, düşükler, yetersiz beslenme, enfeksiyon hastalıkları, olumsuz çevre koşulları, aile planlaması gibi faktörler yer almaktadır. Ana sağlığını etkileyen faktörler arasında çevresel faktörler, genel sağlık düzeyi, sağlık sistemlerinin düzeyi, nüfus politikası, doğum öncesi ve lohusalık bakım hizmetlerinin düzeyi, beslenme düzeyi, eğitim düzeyi gibi faktörler bulunmaktadır. Bu bilgilerin okuyuculara ana sağlığının önemini kavratmayı ve doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemlerde verilecek hizmetler konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlandığı belirtilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Halk Sağlığı Temel Bilgiler
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 647
DOI: 10.37609/akya.1750
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Temel Halk Sağlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Epidemiyoloji Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Ve Korunma Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Kadın Ve Üreme Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Ana Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Aile Planlaması Burak Mete Bölümü Görüntüle
Çocuk Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Adölesan Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Birinci Basamakta Bağışıklama Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Yaralanmalar/ Kazalar Ve İlk Yardım Ferdi Tanır, Burak Mete Bölümü Görüntüle
Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Toplum Beslenmesi Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Kronik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Yaşlı Sağlığı Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Zoonotik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Sağlık Eğitimi Ve Sağlık Okuryazarlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Çevre Sağlığı Burak Mete Bölümü Görüntüle
Turist Ve Göç Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Okul Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Sağlık Yönetimi Ve Mevzuatı Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Halk Sağlığı Bakış Açısı Ile Covid-19 Pandemisi Burak Mete, Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :