Çocuk Sağlığı

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 165-204
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, çocuk sağlığının önemi ve çocuk sağlığını etkileyen faktörler ele alınmaktadır. Çocuk sağlığı, birinci basamak hekimliği kapsamında halk sağlığı uygulamalarında öncelikli bir konudur. Sağlıklı bir toplum için sadece hastaların tedavi edilmesi değil, hastalığı veya sakatlığı olmayan bireylerin sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesi de önemlidir. Bu nedenle, koruyucu hekimlik hizmetleri sunarken risk gruplarının belirlenmesi ve hedef kitlenin tespit edilmesi gerekmektedir. Çocuk sağlığı, hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir konudur. Çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde ayrıca çocuk sağlığı göstergeleri, çocuk sağlığını etkileyen faktörler, çocuk sağlığı hizmet modeli ve programları, çocukluk dönemleri ve sık görülen sağlık sorunları, anne ve bebek arasındaki sağlıklı ilişki, sağlam çocuk izlemi, çocukluk döneminde beslenme, sık görülen hastalıkların sosyal faktörleri ve yaklaşım yöntemleri, çocuklukta kazalar ve yaralanmaların nedenleri ve korunma yöntemleri gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, çocuk sağlığını etkileyecek sosyal çalışmaların desteklenmesi de önemli bir konudur. Bu bölümü okuyanlar, çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramları ve bilgileri öğreneceklerdir.(AI)

Kitap Adı: Halk Sağlığı Temel Bilgiler
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 647
DOI: 10.37609/akya.1750
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Temel Halk Sağlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Epidemiyoloji Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Ve Korunma Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Kadın Ve Üreme Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Ana Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Aile Planlaması Burak Mete Bölümü Görüntüle
Çocuk Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Adölesan Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Birinci Basamakta Bağışıklama Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Yaralanmalar/ Kazalar Ve İlk Yardım Ferdi Tanır, Burak Mete Bölümü Görüntüle
Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Toplum Beslenmesi Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Kronik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Yaşlı Sağlığı Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Zoonotik Hastalıklar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Sağlık Eğitimi Ve Sağlık Okuryazarlığı Ferdi Tanır Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Ertan Kara Bölümü Görüntüle
Çevre Sağlığı Burak Mete Bölümü Görüntüle
Turist Ve Göç Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Okul Sağlığı Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Sağlık Yönetimi Ve Mevzuatı Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Halk Sağlığı Bakış Açısı Ile Covid-19 Pandemisi Burak Mete, Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :