Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama Suçu

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 579
DOI: 10.37609/akya.2798
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Dr. Celal Hakan Kan'ın \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu\" adlı kitabı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama suçunu ele almaktadır. Kitap, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bu suçun incelenmesi ve uluslararası belgelere dayalı olarak açıklanması amacıyla yazılmıştır. Yazar, kitabın ilk bölümünde suçun temel kavramlarını ve uluslararası belgeleri detaylı bir şekilde açıklamaktadır. İkinci bölümde ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurları, tarihçesi ve mukayeseli hukuktaki incelenme şekli üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölüm ise halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama suçlarını iki ayrı kısım halinde ele almaktadır. Kitap, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin örnek kararlarına da yer vererek bu suçlarla ilgili uluslararası standartları da gözler önüne sermektedir. Dr. Celal Hakan Kan'ın bu kitabı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama suçuyla ilgilenen akademisyenler, hukukçular ve ilgili kişiler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :