Modern Hukuk Eğitiminin Amaç Ve Yöntemlerine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme

Yazar: Cengiz Gül
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 99-112
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, modern hukuk eğitiminin amaç ve yöntemleri analitik bir şekilde değerlendirilmektedir. Küreselleşme olgusu, hukukçu tipinin değişmesine neden olmuştur ve bu nedenle hukuk eğitiminin öncelikli amacı, çağın ihtiyaçlarına uygun ideal hukukçuların yetiştirilmesidir. Bu ideal hukukçuların genel bilgi sahibi, eleştirel düşünme becerisine sahip, araştırma metotlarına hakim, hukuki yöntemleri derinlemesine anlayabilen ve hukuki metinleri yorumlayabilen, karşılaştırma ve genelleme yapabilen kişiler olması hedeflenmektedir. Hukuk fakültelerindeki eğitimin amacı, toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmelidir ve hukuk fakülteleri sadece \"hukuk teknisyeni\" yetiştirmediği unutulmamalıdır. Eğitim süreci, lisans eğitimi, hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim olmak üzere üç aşamada sınıflandırılabilir. Hukuk eğitimi ve öğretimi, her toplumun hukuka ihtiyacı olduğu için önemlidir ve bu konu uzun süredir tartışılmaktadır. Hukukun temel ilke, kavram ve kuralları, yapısal ve tarihsel özelliklerini aşarak farklı toplumlar için insan hakları temelinde ortak bir zemin oluşturmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Bilimler Siyaset Ve Yönetim
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 207
DOI: 10.37609/akya.1640
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Siyasi Liderlerin Instagram Kullanımları: 2018 Genel Seçimleri Üzerine Bir İnceleme Hicran Özlem Ilgın, Yarkın Çelik Bölümü Görüntüle
E-liderlik Mustafa Canbek Bölümü Görüntüle
Kamu Yönetiminin Yumuşak Karnı: Siyasal Yozlaşma Yusuf Pustu Bölümü Görüntüle
Türk Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler Bağlamında Adalet Ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)’nin Kurulma Ve İktidara Gelme Süreci (1994-2002) Barış Ertem Bölümü Görüntüle
Türkiye’nin Bölgesel Politikası Ve Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Yıldız Atmaca Bölümü Görüntüle
Türk Dış Politikasında Aktif Güvenlik Tedbirleri Dönemi; “denge Döngüsü” Analizi Ve Ulusal Güvenlik Konsepti Belirleme Süreci Rüştü Salim Savaş Biçer Bölümü Görüntüle
6360 Sayılı Yasanın Yerel Yönetimlerde Oluşturduğu Değişikliklerin Genel Olarak Değerlendirilmesi Vedat Yılmaz Bölümü Görüntüle
Modern Hukuk Eğitiminin Amaç Ve Yöntemlerine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme Cengiz Gül Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Miras Hukuku Açısından Veraset Ve İntikal Vergisinin Değerlendirilmesi Pelin Mastar Özcan, Güngör Özcan Bölümü Görüntüle
Türk Polis Teşkilatı Yöneticisi Yönünden Liderlikte Davranışsal Kuramlar Cemal Öztürk Bölümü Görüntüle
Akıllı Kentler Senem Demirkıran Bölümü Görüntüle
Belediyelerde Sosyal Hizmet Yönlü Uygulamalar: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği Sami Kalaycı Bölümü Görüntüle
1979 İslam Devrimi Sonrasında İran’ın Basra Körfezi’ne Kıyısı Olan Ülkelerle İlişkileri Özkan Gökcan Bölümü Görüntüle
Uluslararası İlişkilerde Yaşanan Değişimin Türkiye’de Sivil-asker İlişkisinin Temel Dinamiklerine Etkisi Tacettin Gökhan Özçelik, Rüştü Salim Savaş Biçer Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Mekansal Planlama Süreci Ve Ulaşım Planlaması Nermin Merve Yalçınkaya, Nuriye Peker Say Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :