Genel Cerrahide Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar (Genel Cerrahide Tıbbi Uygulama Hataları)

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 371-416
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, \"Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar\" (SAHİDOZ) kavramının genel cerrahi alanındaki tıbbi uygulama hatalarını kapsadığı belirtilmektedir. Tıbbi uygulama hataları, hekimlerin hastalarına zarar verme riskini en aza indirmek için dikkate aldıkları bir ilkedir. Ancak, tanı ve tedavi sürecinde bazen sorunlar yaşanabilir ve hastalar zarar görebilir. Bu durumlar şikayetlere ve soruşturmalara yol açabilir. Sağlık hizmetinden doğan zararlar, sağlık hizmeti sunulan yer ve çalışma koşulları, organizasyonu, sağlık hizmeti alanlar ve sağlık hizmeti sunanlar olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu bölümde, genel cerrahi alanında tıbbi uygulama hatalarının TTB Yüksek Onur Kurulu kararlarıyla incelendiği belirtilmektedir. Tıbbi uygulama hatası, hekimin bilgi ve beceri eksikliği, özen eksikliği veya dikkatsizlik gibi nedenlerle hastaya yanlış tanı veya tedavi uygulaması sonucunda ortaya çıkan zarar olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramın anlaşılabilmesi için hekimin kusurlu bir eylemi, hastada bir zararın oluşması ve bu eylem ile zarar arasında bir neden-sonuç ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Tıbbi uygulama hatası, o günkü tıbbi uygulama standartlarına uygun davranışın gösterilmemesi olarak tanımlanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar (Tıbbi Uygulama Hataları)
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 823
DOI: 10.37609/akya.1954
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
“sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar” Tartışmasında “zarar”ın Kaynağına İnmek! Ali Çerkezoğlu Bölümü Görüntüle
Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar İddialarının Değerlendirilmesinde Sistem Temelli Yaklaşım Aysun Balseven Odabaşı, Burak Taştekin Bölümü Görüntüle
Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarara Tarihsel Bakış M. Cumhur İzgi Bölümü Görüntüle
Tıbbi Uygulama Hataları Ve Etik Problemlerde Tabip Odalarının İşleyiş Ve Çalışma Yöntemleri Sermet Koç, Yasin Koca, Naki Bulut Bölümü Görüntüle
Tıbbi Uygulama Hatalarına Avrupa Adli Tıp Akademisi (Ealm) Kılavuzu Açısından Bakış Ebru Yaşat Aksay, Halis Dokgöz, Hakan Kar Bölümü Görüntüle
Patolojide Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar (Patolojide Tıbbi Uygulama Hataları) Işıl Pakiş, Süheyla Ekemen Bölümü Görüntüle
Aile Hekimliğinde Ve Birinci Basamakta Hizmet Kaynaklı Zararlar Tamer Edirne Bölümü Görüntüle
Çocuk Hastalıklarında Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Müjgan Alikaşifoğlu, Agop Çıtak Bölümü Görüntüle
Çocuk Acil Servislerinde Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Orkun Aydın, Özlem Tekşam, Aysun Balseven Odabaşı Bölümü Görüntüle
Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisinde Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Dilşad Foto Özdemir, Burcu Ersöz Alan, Aysun Balseven Odabaşı Bölümü Görüntüle
Psikiyatride Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar (Malpraktis) Ejder Akgün Yıldırım, Münevver Hacıoğlu Yıldırım Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Karşılaşılan Sağlık Hizmet Kaynaklı Zararlar Yusuf Kenan Tekin Bölümü Görüntüle
Anestezi Uygulamalarında Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Nazan Kocaoğlu, Murat Bıçakcıoğlu, Özlem Sağır, Ahmet Köroğlu Bölümü Görüntüle
Pratisyen Hekimlikte Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Milena Can, Necdet Uçan, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Gastroentereloji'de Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zararlar Mehmet Yıldız, N. Özlem Saygılı Yönem Bölümü Görüntüle
Hematolojide Tıbbi Uygulama Hataları Hatice Terzi, Mehmet Şencan, Fatma Yücel Beyaztaş Bölümü Görüntüle
Cildiyede (Deri Ve Zührevi Hastalıklar) Tıbbi Uygulama Hataları Gürol Cantürk, İncilay Yıldızhan Bölümü Görüntüle
Nefrolojide Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Alper Özkök, Emre Yaşar, Yasemin Erten Bölümü Görüntüle
Nörolojik Hastalıklarda Hekim Hataları Ve Tıbbi Sorumluluk Bahar Erbaş, Elif Asena Özçelik, Nergis Cantürk Bölümü Görüntüle
Radyolojide Tıbbi Hizmet Kaynaklı Hata Ve Malpraktis Onur Buğdaycı, Nurşen Turan Yurtsever Bölümü Görüntüle
Genel Cerrahide Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar (Genel Cerrahide Tıbbi Uygulama Hataları) Naki Bulut, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Göz Hastalıklarında Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Erdal Yüzbaşıoğlu, Hümeyra Yıldırım Bölümü Görüntüle
Jinekolojide Sağlık Hizmet Kaynaklı Zararlar (Tıbbi Uygulama Hataları) Çağla Bahar Bülbül, Akın Usta Bölümü Görüntüle
Obstetri Alanında Sağlık Hizmet Kaynaklı Zararlar (Tıbbi Uygulama Hataları) Çağla Bahar Bülbül, Ceyda Sancaklı Usta, Akın Usta Bölümü Görüntüle
Örneklerle Kulak-burun-boğaz’da Baş Ve Boyun Cerrahisi’nde (Kbb-bbc) Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zararlar Ve Tıbbi Kötü Uygulamalar Nadir Yıldırım, Kadir Serkan Orhan, Yahya Güldiken, Tayfun Kirazlı Bölümü Görüntüle
Beyin Cerrahisinde Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar Gökmen Karabağ, Mesut Mete, Mehmet Sunay Yavuz, Ozan Çıvgın Bölümü Görüntüle
Ortopedi Ve Travmatoloji’de Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar İlhan Açıkgöz Bölümü Görüntüle
Ürolojik Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Hasta Zararlarının Önlenmesi, Yönetişimi Ve Örnek Olaylar Oğuz Özden Cebeci, İbrahim Çevik, Özdal Dillioğlugil, Fehmi Narter Bölümü Görüntüle
Diş Hekimliğinde Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zararlar Hüseyin Afşin, Ömer Kurtaş, Celal Bütün Bölümü Görüntüle
Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Zararların Ortaya Konmasında Adli Otopsinin Yeri Ve Önemi Kemalettin Acar Bölümü Görüntüle
Bilirkişilikte Hizmetten Doğan Zararlar Ferhat Turgut Tunçez, İsmail Özgür Can, Erdem Özkara Bölümü Görüntüle
Hindistan, Abd Ve Japonya’da Tıbbi Uygulama Hataları’na Yaklaşım Çağdaş Meriç Bölümü Görüntüle
Ölüm Olgularında Hekim Sorumluluğu Ve Tıbbi Kayıt Tutma Sorumluluğu Şimşek Çelik Bölümü Görüntüle
Sağlık Hizmetleri Nedeniyle Sorumluluk Mustafa Güler, Verda Ersoy, Özlem Yenerer Çakmut, Gürkan Sert Bölümü Görüntüle
Adli Rapor Düzenlenmesinde Hekim Sorumluluğu: Olgu Sunumu Zeynep Doğan, Meksel Cengiz, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Adli Tıp Bakışı Ile İşitme Kaybına Yol Açan Kulak Kalıbı Uygulaması: Olgu Sunumu Hakan Korkmaz, Mukadder Korkmaz, Hacer Yaşar Teke Bölümü Görüntüle
Aydınlatılmış Onamın Önemi: Olgu Sunumu Erdem Kısakol, Meksel Cengiz, Muhammet Şahin, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Bipolar Bozukluk Tanısı Konulan Bir Ergen Olguda Psikofarmakolojik Tedavi Hataları Hasan Cem Aykutlu, Yunus Taylan Bölümü Görüntüle
Diplomasız Olarak Hasta Tedavi Etme Hususunun Tartışması: Olgu Sunumu Hacer Yaşar Teke, Hülya Yazar Bölümü Görüntüle
Down Sendromu Olayı: Bir Malpraktis Öyküsü Özcan Yılmaz Bölümü Görüntüle
Genç Meme Kanserli Hastada Bilateral Mastektomi: Aydınlatılmış Onamın Önemi Ezgi Uçar Taş Bölümü Görüntüle
Görüntüleme İşlemi Sırasında Hastada Ortaya Çıkan Zarardan Kim Sorumludur? Olgu Sunumu Zeynep Doğan, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Hastanın Tedaviyi Reddetmesi Sonucu Doğabilecek Zararların Sorumluluğu Kime Aittir: Olgu Sunumu Zeynep Doğan, Naim Anıl Altınöz, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisinde Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar İddiası: Olgu Sunumu Yılmaz Onur Yücesan, Naim Anıl Altınöz, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Meslektaş Şiddeti İddiası: Olgu Sunumu Erdem Kısakol, Meksel Cengiz, Muhammet Şahin, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Oftalmolojide Aydınlatılmış Onam Ve Taraf Hatalarını İçeren Hizmet Kaynaklı Zarar Örnekleri Merve Şambel Aykutlu Bölümü Görüntüle
Özefagoskopi Sırasında Ani Ölüm: Olgu Sunumu Celal Bütün, N. Özlem Saygılı Yönem, Fatma Yücel Beyaztaş Bölümü Görüntüle
Sünnet Uygulaması Sonrasında Gelişen Komplikasyon İddiası: Olgu Sunumu Erdem Kısakol, Meksel Cengiz, Muhammet Şahin, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Yapılmayan Otopsiye Bir Örnek: 18 Yıllık Fethi Kabir Olgusu Meksel Cengiz, Erdem Kısakol, Muhammet Şahin, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakımda Sağlık Hizmetinden Doğan Zarara Bağlı Ölüm İddiası: Olgu Sunumu Meksel Cengiz, Muhammet Can Bölümü Görüntüle
Yüksekten Düşme Sonucu Ölen Hastanın Tıbbi Uygulama Hatası Olduğu İddiası: Olgu Sunumu Cihangir Işık Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :