Ekonomi Ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar Iii

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 357
DOI: 10.37609/akya.2841
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri alanında güncel akademik araştırmaları içermektedir. Kitap, Serkan Yılmaz Kandır, Harun Bal ve İlksun Didem Ülbeği tarafından editörlük edilmiştir. Akademisyen Kitabevi AŞ tarafından basım, yayın ve satış haklarına sahiptir. Kitap, T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. ISBN numarası 978-625-399-446-4'tür. Kitapta, hava yolu işletmelerinin kabin hizmetlerinde müşteri ilişkileri yönetimi, dış politika sürecine etki eden değişkenler ve örgütsel bağlılık ile örgütsel güven arasındaki ilişki gibi konular ele alınmaktadır. Kitap, bilimsel ve düşünsel çalışmaların kalıcı belgeleri olan kitapların önemine vurgu yapmaktadır. Akademisyen Yayınevi, bilimsel araştırmaları desteklemek ve uluslararası bir marka yaratmak amacıyla kitap yayımlama sürecini başlatmıştır. Bu kitap, bu sürecin bir parçasıdır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Hava Yolu İşletmelerinin Kabin Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Selçuk Gün, Olcay Ölçen Bölümü Görüntüle
Dış Politika Sürecine Etki Eden Değişkenler Sefer Yılmaz Bölümü Görüntüle
Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkide Örgütsel Muhalefetin Düzenleyici Etkisi: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Uygulama Tamer Utkucu Bölümü Görüntüle
Dönüştürücü Tüketici Araştırması Perspektifinden Türkiye’de Ve Dünyada Aşı Kararsızlığının Toplumsal Maliyeti Ve Çözüm Önerileri Didem Gamze Işıksal Bölümü Görüntüle
Duygu Kavramı Ve Örgütlerde Duygu Yönetimi Şeyma Gün Eroğlu Bölümü Görüntüle
Uzun Ömürlü İşletmelerde Örgüt Kültürü Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma: Ariş Pırlanta Örneği Hale Eda Akduru Bölümü Görüntüle
E-perakende Ortamında Görsel Karmaşıklığın Çevrimiçi Tüketici Deneyimi Üzerine Etkisi Neşenur Altıniğne, Elif Karaosmanoğlu Bölümü Görüntüle
İş Becerikliliğinin İşe Bağlanmaya Etkisi: Sektör Farklılığının Düzenleyici Rolü Var Mıdır? Merve Demirci, Gökhan Kerse Bölümü Görüntüle
Kurumsal Raporlama Aracı Olarak Esg Raporlaması Ve Çifte Önemlilik Murat Esmeray Bölümü Görüntüle
Yeni Bir C-seviye Yönetsel Pozisyon: Çalışan Refahından Sorumlu En Üst Düzey Yönetici (Chief Wellness Officer-cwo) Gülşah Gençer Çelik, Erkan Taşkıran Bölümü Görüntüle
Çalışan Merceğiyle Marka: İçeriden Ve Dışarıdan Bir Bakış Selcen Kılıçaslan Gökoğlu Bölümü Görüntüle
Perakende Sektörünün Gelişimi Ve Finansal Performans Değerlendirmesi Üzerine Bir Uygulama Ceren Oral, Fatih Ulutaş Bölümü Görüntüle
İş’te Aşkınlık Çağrısı: Meslek Aşkı Mehmet Ali Taş Bölümü Görüntüle
Kim Daha Mutlu? Kültürel Farklılıkların Mutluluktaki Rolünün İncelenmesi Nurdanur Tavlan Soydan Bölümü Görüntüle
Kriz Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi (İky): Depremler Bağlamında Afetlere Yönelik İky Faaliyetlerinin İncelenmesi Ayşe Asiltürk Bölümü Görüntüle
Kişilik Kavramı Ve Kişilik Kuramları Murad Yüksel Bölümü Görüntüle
Tedarik Zinciri Ve Lojistik Yönüyle Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Ekonomik Etkileri Serdar Budak Bölümü Görüntüle
Birleşme Ve Satın Alma Kararlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bist Enerji Sektöründe Bir Uygulama Tuba Konak, Hatice Düzakın Bölümü Görüntüle
Para Ve Dijital Paranın Gelişimi İlknur Ülkü Armağan Bölümü Görüntüle
Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1988-2021): Fourier Nedensellik Yaklaşımı Abdullah Göv Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :