Güncel İktisat Çalışmaları Ii

Editor: Mehmet Özmen
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 231
DOI: 10.37609/akya.1096
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Güncel İktisat Çalışmaları II kitabı, Prof. Dr. Mehmet Özmen tarafından editörlüğü yapılan bir çalışmadır. Kitap, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından basılmış olup, basım, yayın ve satış hakları bu kuruluşa aittir. Kitap, güncel iktisat konularını ele alan bir derleme niteliğindedir ve çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.Kitapta yer alan bölümler, gelişmekte olan ülkelerde dış borcun büyümeye etkisi, gelir dağılımı ile yoksulluğun iktisadi büyüme arasındaki ilişki, turizm ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizi, vergilerin ekonomik büyümeye etkisi, vergi gelirlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri, kentleşmenin karbon emisyonu üzerine etkisi, madencilik politikaları, Güney Kore'nin uluslararası ticaret politikaları ve stratejik çıkarımlar, ticari dışa açıklık, doğrudan yabancı yatırımlar, büyüme ve kalkınma ilişkisi gibi konular ele alınmaktadır.Kitap, akademik bir çalışma olup, iktisat alanında araştırma yapan akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kişiler için faydalı bir kaynak niteliği taşımaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :