Bireyden Yapay Zekaya Sosyal Bilimler Çalışmaları

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 126
DOI: 10.37609/akya.958
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bireyden Yapay Zekaya: Sosyal Bilimler Çalışmaları adlı kitap, yapay zeka konusunda sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalara odaklanmaktadır. Kitap, toplam on bölümden oluşmaktadır ve farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.Kitabın birinci bölümünde Abdullah Kaplan, Ramazan Armağan ve Ayşe Armağan tarafından \"Mükellef Haklarının Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Tarihi Gelişmeler\" konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Burak Kağan Demirtaş tarafından \"Çevrimiçi Deneyler\" konusu incelenmiştir.Üçüncü bölümde Hatice Nur Germir, \"Türk Eximbank Kaynaklı İhracat Kredilerinde Meydana Gelen Büyümenin İhracata Katkısı: Türkiye Örneği\" başlıklı çalışmasını sunmuştur. Dördüncü bölümde Muhammet Enes Akpınar, \"Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede En Uygun Teslim Şeklinin Analizi\" konusunu ele almıştır.Beşinci bölümde Özlem Özer ve Cuma Ercan, \"Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçlarının Kullanım Düzeyi: Şanlıurfa İli Örneği\" başlıklı çalışmalarını sunmuşlardır. Altıncı bölümde ise Ramazan Armağan ve Ayşe Armağan, \"Yapay Zekanın Türk Vergi Sistemi Uygulamalarına Yansıması\" konusunu ele almışlardır.Yedinci bölümde Tekmez Kulu ve Elşad Yusifov, \"Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Petrol Üretimini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi\" başlıklı çalışmalarını sunmuşlardır. Sekizinci bölümde ise Kubilay Çağrı Yılmaz, \"Doğrudan Yabancı Yatırımları - Terör Saldırıları İlişkisinin Asimetrik ve Simetrik Granger Nedensellik Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye Örneği\" konusunu ele almıştır.Bu kitap, yapay zeka konusunda sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalara bir bakış sunmaktadır. Farklı konuları ele alan bölümler, okuyuculara geniş bir perspektif sunmaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :