Şiddete Beyaz İsyan

Yayın Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 192
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, \"Şiddete Beyaz İsyan\" adlı bir kitabın tanıtımını içermektedir. Kitap, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Malatya Tabip Odası tarafından düzenlenen bir öykü yarışmasının sonuçlarını içeren kitap, sağlıkta şiddete maruz kalanların ve şiddeti gözlemleyenlerin bakış açısını yansıtan öykülerden oluşmaktadır. Kitap, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona erdirilmesi gerektiği mesajını iletmektedir. Metin, kitabın yayın hakkının Malatya Tabip Odası'na ve AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ'ne ait olduğunu belirtmektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :