İmgelerle Hastalıklar

Yayın Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 64
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, \"İmgelerle Hastalıklar\" adlı bir yarışmanın sonuçlarını içermektedir. Yarışma, hastalıkları imgelerle anlatarak görsel sanatların tıp eğitiminde kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yarışmaya 60 katılımcı 95 imge ile katılmıştır. Birincilik ödülüne layık bir eser bulunamamıştır. İkincilik ödülü \"vertigo\" hastalığı imgesine verilmiştir. Üçüncülük ödülü ise \"talasemi\" ve \"hemofili\" hastalığı imgelerine verilmiştir. Yarışmanın amacı, tıbbi görsel alanda genç yetenekleri desteklemek ve toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaktır. Yarışmaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür edilmektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :