İbni Sina Öyküleri Yüksek İhtisas

Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 248
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, \"İbni Sina Öyküleri Yüksek İhtisas\" adlı kitabın sunuş bölümünden alınmıştır. Kitap, Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından hazırlanan ve İbni Sina'nın hayatı ve çalışmaları hakkında öyküler içeren bir derlemedir. Kitabın amacı, tıp eğitimine yeni bir boyut kazandırmak ve hastalıklara farklı bir perspektif sunmaktır. Ayrıca, hastaların ve sağlık çalışanlarının hastalıklarını yazarak içlerini dökebilecekleri bir sosyal proje olarak da değerlendirilmektedir. Yarışmaya 441 öykü gönderilmiş olup, en küçük katılımcının yaşı 10, en büyük katılımcının yaşı ise 78'dir. Yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'dan katılım sağlanmıştır. Kitap, tıp öğretiminde bilgilerin akılda kalıcılığını artırmak amacıyla hikayelerin kullanılmasını önermektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :