Plexus Brachialis

Yazar: Ayla Arslan
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 129-134
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Plexus brachialis, son dört servikal spinal sinir ve birinci torakal spinal sinirin ön dallarıyla dördüncü servikal ve ikinci torakal spinal sinirin ön dallarından gelen liflerin birleşmesiyle oluşur. Yedi segmente ait spinal sinirlerin ön dalları birleşerek önce truncus’ları meydana getirir. Truncus’lardan ayrılan dalların birleşmesiyle fasciculus’lar meydana gelir. Son olarak da fasiculus’lardan ayrılan dallar periferik sinirleri meydana getirir. Beşinci ve altıncı servikal spinal sinirlerin ön dalları, dördüncü servikal sinirden gelen dalla birleşerek truncus superior’u, yedinci servikal sinirin ön dalı tek başına truncus medius’u meydana getirir. Sekizinci servikal sinir ile birinci torakal sinirin ön dalı ikinci torakal sinirden gelen bir dal ile birleşerek truncus inferior’u meydana getirir. Truncus superior ve truncus medius’un ön dallarının birleşmesi ile fasciculus lateralis meydana gelir. Truncus inferior’un ön dalı ise fasciculus medialis’i oluşturur. Üç kökün arka dalları fasciculus posterior’u meydana getirir. Bu fasciculuslar a. axillaris’e konumlarına göre adlandırılır. Plexus brachialis’in clavicula’nın üstündeki kısmı pars supraclavicularis olarak adlandırılır ve burada pleksusun kökleri, truncuslar’ı, fasciculus’ların başlangıç bölümleri yer alır. Clavicula’nın altında pars infraclavicularis olarak adlandırılır ve burada fasciculus’ların son bölümleri, uç dalları yer alır. Plexus brachialis boyunda trigonum cervicale posterior’da yer alır. Günümüzde artan trafik kazaları, iş kazaları ve silahlı yaralanmalar nedenleriyle periferik sinir yaralanmalarında da artış görülmektedir. Plexus brachialis doğum, motosiklet, kayak, dağcılık kazaları, kolun bir yerde asılı kalması ve koldan çekilerek sürüklenme ile de zedelenebilir. Erişkinlerde emniyet kemeri, çocuklarda ve askerlerde ağır sırt çantasının uzun kullanımı sonucu plexus brachialis lezyonları gelişebilir. Plexus brachialis anatomisi ve varyasyonlarının bilinmesi boyun, omuz ve aksiller bölgeye yapılacak cerrahi girişimlerde sinirlerin zedelenme oranını düşürür.

Kitap Adı: Anatomiye Güncel Bakış Ii
Editor: Özkan Oğuz
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.3055
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :