Diz Eklemi Ve Klinik Anatomisi

Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 81-94
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Art. genus büyük, karmaşık ve birbirine uymayan eklem yüzlerine sahiptir. Eklemin konveks eklem yüzü condylus femorisler tarafından oluşturulur. Konkav eklem yüzünü ise tibia’nın kondilleri üzerindeki facies articularis superiorlar oluşturur. Konkav eklem yüzünün iki kondilden oluşması sebebiyle art. bicondylaris grubu eklemlere benzemektedir. Art. genus’ta genel anlamda fleksiyon, ekstensiyon ve bazı pozisyonlarda rotasyon hareketi yapılmaktadır. Eklem içinde ve dışında eklemin hareketlerini sınırlayan bağlar bulunmaktadır. Diz ekleminde birbirine uyumlu olmayan kemik yapının eklem yüzlerinin birbirine uyumunu ve hareketin düzenli yapılmasını sağlayan meniscuslar bulunmaktadır. Diz eklemi ayağa kalkma, merdiven çıkma, yürüme gibi günlük aktivitelerde büyük role sahip kompleks bir eklemdir. Buna bağlı olarak da yaralanmaları oldukça sık görülür. Bu bölümde diz ekleminin anatomik yapısı ve diz ekleminde görülen problemlerin açıklanması amaçlanmıştır.

Kitap Adı: Anatomiye Güncel Bakış Ii
Editor: Özkan Oğuz
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.3055
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :