Giriş Ve Terminoloji

Yazar: Ayşe Ömerli
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 3-20
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Anatomi, insan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil, yapı, pozisyon ve fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Anatomi bilimi, tıp alanının en eski temel bilim dalıdır. Anatomi tarihçesi, M.Ö. 1600 yılında bulunan Edwin Smith Papirusu'nda yer alan yazılı bilgilere dayanır. M.Ö. yaşamış olan bilim adamları, hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalar ve ölmüş insan bedenleri üzerindeki çalışmalarıyla Anatomi biliminin temellerini atmışlardır. Bu çalışmalar, morfoloji ve fonksiyon arasındaki bağlantıları tespit etmiş ve Aristoteles, Herophilus ve Galen'in katkılarıyla netlik kazanmıştır.Anatomi eğitimi, günümüzde birçok fakülte ve meslek okulunda verilmektedir. Temel amaç, öğrencilerin insan vücudunun normal yapısını kavraması, varyasyonları ve anomalileri anlayabilmesi ve ileride edineceği klinik bilgileri daha kolay kavrayabilmesi için alt yapı oluşturmaktır. Günümüzde teknolojinin de desteğiyle canlı üzerinde çeşitli görüntüleme yöntemleri ve 3 boyutlu bilgisayar programları kullanılarak insan vücudundaki oluşumların farklı kesitlerle görüntülenmesi mümkün hale gelmiştir.Anatomi bilimi, makroskobik ve mikroskobik olmak üzere farklı alt dallara ayrılır. Makroskobik Anatomi, çıplak gözle görülebilen oluşumları incelerken, mikroskobik Anatomi ise hücre ve dokuları inceler. Gelişimsel Anatomi, insan yaşamının farklı dönemlerini inceleyerek her dönemi kendi içinde ayırır. Sistematik Anatomi, insan vücudunu meydana getiren sistemleri ayrı ayrı incelerken, topografik Anatomi ise insan vücudunu bölgelere ayırarak inceler. Karşılaştırmalı Anatomi, farklı türlerin anatomisindeki benzerlik ve farklılıkları incelerken, artistik Anatomi ise insan anatomisini ve sanatla olan ilişkisini inceler. Radyolojik Anatomi, çeşitli görüntüleme yöntemleriyle vücudu kesitsel olarak incelerken, spor Anatomi ise hareket sistemiyle ilgili yapıları inceler. Fonksiyonel Anatomi ise vücuttaki tüm organ ve dokuların yapısını ve fonksiyonlarını inceler.Terim ise bilim, sanat veya herhangi bir alanda kullanılan özel kelimelerdir. Anatomi biliminde de birçok terim kullanılmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sağlık Bilimleri İçin Anatomi
Editor: Zülal Öner
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 448
DOI: 10.37609/akya.626
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :