Üreme Sistemi (Systema Genitalia)

Yazar: Şeyma Toy
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 325-350
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, canlıların üreme ve çoğalma süreci üzerinde durulmaktadır. Canlılar, kendilerine benzer yeni canlılar oluşturarak nesillerini devam ettirirler. İnsanlar da memeliler gibi cinsiyetli üreme yaparlar. Erkek ve dişi üreme hücreleri birleşerek yeni bir canlı meydana getirir. Erkeklerde üreme organları, sperm üreten kısım, salgıları üreten bezler ve spermin taşınmasında görev alan kanallardan oluşur. Erkek genital organları dış ve iç genital organları olarak iki grupta incelenir. Dış genital organlar arasında scrotum (torba) ve penis bulunurken, iç genital organlar arasında testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, prostat ve Cowper bezi yer alır. Scrotum, testislerin sperm üretebilmeleri için vücut ısısından daha düşük bir ısıya ihtiyaç duydukları için önemlidir. Penis ise ejakulatın ve idrarın dışarı taşınmasını sağlar. Scrotum'un kanlanması a. pudenda externa ve a. pudenda interna'nın dalları tarafından sağlanır. Scrotum'un sinirleri ise n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, n. pudendus ve n. cutaneus femoris posterior'dan gelir.(AI)

Kitap Adı: Sağlık Bilimleri İçin Anatomi
Editor: Zülal Öner
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 448
DOI: 10.37609/akya.626
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :