Orbita’nın Kemik Anatomisi Ve Bazı Morfometrik Ölçümler

Yazar: Mahmut Çay
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 99-102
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, orbitanın kemik anatomisi ve bazı morfometrik ölçümler incelenmektedir. Orbita, göz küresi ve yardımcı oluşumların bulunduğu ve korunduğu boşluktur. Orbita, burun kökünün her iki tarafında bulunan kemik yapıdan oluşmuş boşluklardır. Orbita'nın tabanı ön tarafta, tepesi ise arka tarafta bulunur. Orbita'nın giriş bölümü aditus orbitalis olarak adlandırılırken, kenarı margo orbitalis olarak isimlendirilir. Orbita'nın dört ayrı duvarı bulunmaktadır: üst duvar (paries superior), alt duvar (paries inferior), iç duvar (paries medialis) ve dış duvar (paries lateralis). Üst duvar, os frontale'nin pars orbitalis'i tarafından oluşturulurken, alt duvarın büyük bölümünü maxilla'nın facies orbitalis'i ve küçük bir bölümünü ise os zygomaticum'un facies orbitalis'i oluşturur. Paries medialis ise her iki tarafta bulunur. Bu bölümde ayrıca orbitanın morfometrik ölçümleri de incelenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Temel Tıp Bilimleri Çalışmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 120
DOI: 10.37609/akya.1531
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :