Sosyal Psikoloji Ve Din

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 441-457
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, sosyal psikoloji ve din arasındaki ilişki incelenmektedir. Sosyal psikolojinin genel bir tanımının yapılmasının zor olduğu belirtilmektedir. Sosyal kavramının birey ve toplum arasındaki ilişki, toplumun değerlerini temsil eden kültür ve birey-toplum ilişkisinden kaynaklanan problemleri ifade ettiği belirtilmektedir. Sosyal psikoloji, duygu, düşünce ve davranışların başkalarının varlığından nasıl etkilendiğini bilimsel olarak inceler. Sosyal psikoloji, insanların gruplar içindeki etkileşimini araştırır ve bu etkileşime birden fazla faktörün etki ettiği belirtilmektedir. Bu faktörler başkalarının eylemleri, düşünceleri, fiziksel çevre, kültürel ortam ve biyolojik faktörler olarak sıralanmaktadır. Sosyal psikoloji, aidiyet oluşturulan grup içindeki bireylerin deneyim ve davranışlarında benzerlikler olduğunu belirtmektedir. Bu durum grup zihniyle ilişkilendirilmektedir. Aynı grup içindeki bireyler, grup zihninden hareketle yargıda bulunmaktadır. Bu bölümde sosyal psikoloji ve din arasındaki ilişkiyi anlamak için sosyal psikolojinin temel kavramları ve prensipleri incelenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Din Sosyolojisi
Editor: Emine Öztürk
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 468
DOI: 10.37609/akya.403
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Din Sosyolojisi; Tarihi, Ortaya Çıkışı, Oluşumu Ve Gelişim Süreci Ve Teorileri Emine Öztürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Dini Tecrübenin Anlatımı Niyazi Akyüz, Mehmet Cem Şahin Bölümü Görüntüle
Din Sosyolojisinin Metodolojisi Zeki Arslantürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Sosyal Değişme Ve Din Mustafa Bakırcı Bölümü Görüntüle
Sosyal Süreçler Ve Din Zeki Arslantürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Toplumsal Kurumlar Ve Din Emine Öztürk, Muhammet Fatih Demirdağ Bölümü Görüntüle
Dini Gruplar Sosyolojisi Hasan Coşkun Bölümü Görüntüle
Din Ve Kimlik Abdurrahman Yalçi Bölümü Görüntüle
Küreselleşme Ve Din Ayşe Elmalı Karakaya Bölümü Görüntüle
Sekülerleşme Ve Din Ali Fidan Bölümü Görüntüle
Din Ve Ekonomi İlişkisi Ali Fidan Bölümü Görüntüle
Sosyolojik Açıdan Medya Ve Din Melda Medine Sunay Bölümü Görüntüle
Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi Ali Rafet Özkan Bölümü Görüntüle
Modernleşme Ve Din Arif Korkmaz Bölümü Görüntüle
Göç Ve Din Salih Aydemir Bölümü Görüntüle
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Feminist Hareketler Ve Din Emine Öztürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Sağlık Sosyolojisi Ve Din Abdullah İnce Bölümü Görüntüle
Din Antropolojisi Ekseninde Kültür Ve Din İlişkisi Muhammet Fatih Demirdağ Bölümü Görüntüle
Din Antropolojisi Gökçen Çatlı Özen Bölümü Görüntüle
Din Şiddet Ve Terör Salih Aydemir Bölümü Görüntüle
Sosyal Psikoloji Ve Din Fatma Sağlam Demirkan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :