Acil Serviste Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 329
DOI: 10.37609/akya.31
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Acil Serviste Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi konularını ele almaktadır. Kitap, tanı ve tedavi yöntemleri ile acil servis cerrahi müdahalelerini içermektedir. Kitabın amacı, bu iki uzmanlık alanında çalışan hekimlere ve eğitim gören asistanlara kaynak olmaktır. Kitapta yer alan bölümler, alanında uzman yazarlar tarafından titizlikle hazırlanmıştır. Kitabın amacı, Türkiye'nin her yerinde çalışan Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarına, asistanlara ve tıp fakültesi öğrencilerine faydalı olmaktır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen yazarlara ve Akademisyen Yayınevi'ne teşekkür edilmektedir.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Acil Serviste Akciğer Grafisi Değerlendirilmesi Rana Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Toraks Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirilmesi Rana Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Pnömoniler Tuğba Naziroğlu Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Astım Alevlenmesi: Yaklaşım Ve Yönetim Funda Aksu, Kurtuluş Aksu Bölümü Görüntüle
Koah Atak Yusuf Taha Güllü Bölümü Görüntüle
Pulmoner Emboli Özge Şafak Koşan Bölümü Görüntüle
Anafilaksi Ezgi Gürel Akan Bölümü Görüntüle
Diffüz Alveoler Hemoraji Havva Yeşildağlı Bölümü Görüntüle
Kardiyojenik Pulmoner Ödem Oral Menteş Bölümü Görüntüle
Karbonmonoksit Zehirlenmesi Meriç Ünver Bölümü Görüntüle
Boğulma Nurdan Yıldız Bölümü Görüntüle
Vurgun Tuğba Çiçek Bölümü Görüntüle
Akut Dağ Hastalığı Ve Pulmoner Ödem Çakırhava Menteş Bölümü Görüntüle
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ards) Murat Yıldız Bölümü Görüntüle
Onkolojik Aciller Fatma Canbay Bölümü Görüntüle
Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Deniz Çelik Bölümü Görüntüle
Pnömotoraks Ebru Sayılır Güven Bölümü Görüntüle
Hemotoraks Barış Hekimoğlu Bölümü Görüntüle
Plevral Efüzyon Mehmet Çetin Bölümü Görüntüle
Ampiyem Merve Şengül İnan Bölümü Görüntüle
Pnömomediyastinum Mehmet Furkan Şahin Bölümü Görüntüle
Mediastinitler Kubilay İnan Bölümü Görüntüle
Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı Zeynep Cesur Bölümü Görüntüle
Masif Hemoptizi Muhammet Ali Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Penetran Göğüs Travması Mehmet Ali Eryazğan Bölümü Görüntüle
Künt Toraks Yaralanmaları Deniz Kaygusuz Bölümü Görüntüle
Yabancı Cisim Aspirasyonu İlteriş Türk Bölümü Görüntüle
Yabancı Cisim Yutulması Emre Yılmaz Bölümü Görüntüle
Koroziv Madde İçimi İsmail Özler Bölümü Görüntüle
Trakea Darlığı Suphi Aydın Bölümü Görüntüle
Toraks Anatomisi Ebru Sayılır Güven Bölümü Görüntüle
Torasentez Büşra Özdemir Bölümü Görüntüle
Kateter Torakostomi Hakan Nomenoğlu Bölümü Görüntüle
Tüp Torakostomi Kadir Baturhan Çiflik Bölümü Görüntüle
Trakeotomi Gülşen Yılmaz Bölümü Görüntüle
Acil Servis Torakotomisi Muhammet Ali Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Arter Kan Gazı Analizi Ve Yorumlanması Deniz Çelik Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :