Pnömoniler

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 23-32
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, pnömoni olarak adlandırılan akciğer enfeksiyonunun tanımı, epidemiyolojisi, etyolojisi, patogenezi, klinik bulguları, fizik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir. Pnömoni, dünya genelinde ve ülkemizde önemli bir mortalite nedenidir. Toplum kökenli pnömoni, bağışıklık sistemi normal olan bireylerde toplumdan edinilen patojenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Pnömoni, solunum semptomları ve yüksek ateşi olan bir olguda uygun fizik muayene bulgularının ve akciğer görüntülemesinde yeni infiltrasyonların tespit edilmesiyle tanı konulur. Akciğer radyografisi, pnömoni tanısında ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemidir. Pnömoni tedavisine en kısa sürede başlanması önerilmektedir. Pnömoni için uygun semptomları olan olguda, pnömoniyi düşündüren sistemik ve pulmoner fizik muayene bulgularına bakılması gerekmektedir. Radyolojik görüntülemede, akciğer grafisinde yeni infiltrasyonlar görülmesi pnömoni tanısında gerekli olmakla birlikte tedaviye en kısa sürede başlanması önerilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Acil Serviste Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 329
DOI: 10.37609/akya.31
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Acil Serviste Akciğer Grafisi Değerlendirilmesi Rana Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Toraks Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirilmesi Rana Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Pnömoniler Tuğba Naziroğlu Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Astım Alevlenmesi: Yaklaşım Ve Yönetim Funda Aksu, Kurtuluş Aksu Bölümü Görüntüle
Koah Atak Yusuf Taha Güllü Bölümü Görüntüle
Pulmoner Emboli Özge Şafak Koşan Bölümü Görüntüle
Anafilaksi Ezgi Gürel Akan Bölümü Görüntüle
Diffüz Alveoler Hemoraji Havva Yeşildağlı Bölümü Görüntüle
Kardiyojenik Pulmoner Ödem Oral Menteş Bölümü Görüntüle
Karbonmonoksit Zehirlenmesi Meriç Ünver Bölümü Görüntüle
Boğulma Nurdan Yıldız Bölümü Görüntüle
Vurgun Tuğba Çiçek Bölümü Görüntüle
Akut Dağ Hastalığı Ve Pulmoner Ödem Çakırhava Menteş Bölümü Görüntüle
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ards) Murat Yıldız Bölümü Görüntüle
Onkolojik Aciller Fatma Canbay Bölümü Görüntüle
Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Deniz Çelik Bölümü Görüntüle
Pnömotoraks Ebru Sayılır Güven Bölümü Görüntüle
Hemotoraks Barış Hekimoğlu Bölümü Görüntüle
Plevral Efüzyon Mehmet Çetin Bölümü Görüntüle
Ampiyem Merve Şengül İnan Bölümü Görüntüle
Pnömomediyastinum Mehmet Furkan Şahin Bölümü Görüntüle
Mediastinitler Kubilay İnan Bölümü Görüntüle
Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı Zeynep Cesur Bölümü Görüntüle
Masif Hemoptizi Muhammet Ali Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Penetran Göğüs Travması Mehmet Ali Eryazğan Bölümü Görüntüle
Künt Toraks Yaralanmaları Deniz Kaygusuz Bölümü Görüntüle
Yabancı Cisim Aspirasyonu İlteriş Türk Bölümü Görüntüle
Yabancı Cisim Yutulması Emre Yılmaz Bölümü Görüntüle
Koroziv Madde İçimi İsmail Özler Bölümü Görüntüle
Trakea Darlığı Suphi Aydın Bölümü Görüntüle
Toraks Anatomisi Ebru Sayılır Güven Bölümü Görüntüle
Torasentez Büşra Özdemir Bölümü Görüntüle
Kateter Torakostomi Hakan Nomenoğlu Bölümü Görüntüle
Tüp Torakostomi Kadir Baturhan Çiflik Bölümü Görüntüle
Trakeotomi Gülşen Yılmaz Bölümü Görüntüle
Acil Servis Torakotomisi Muhammet Ali Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Arter Kan Gazı Analizi Ve Yorumlanması Deniz Çelik Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :