Kardiyovasküler İlaçlar

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 396
DOI: 10.37609/akya.2688
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Kardiyovasküler İlaçlar kitabı, kardiyovasküler alanında son 10 yılda yapılan yeni ilaç çalışmalarını ve bu ilaçların rutin tedavideki yerini ele almaktadır. Kardiyoloji kılavuzlarının yol gösterici olmasına rağmen, tüm kardiyovasküler ilaçları detaylı bir şekilde ele alan güncel bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Kitap, temel tıp ve kardiyoloji asistanlık eğitiminde, hatta uzmanlık döneminin ilk aşamalarında faydalı olacak bilgiler içermektedir. Yazarlar, kitabın profesyonel tıbbi çalışanlar için kaynak olarak sunulduğunu ve tıbbi danışmanlık veya tanı amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Kitabın amacı, okuyuculara kardiyovasküler ilaçlar hakkında güncel ve detaylı bilgiler sunarak, doğru tedavi seçeneklerine katkıda bulunmaktır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar Emre Ertürk Bölümü Görüntüle
Beta-blokerler Kadir Ocak Bölümü Görüntüle
Anjiyotensin Converting Enzim İnhibitörleri (acei̇) Caner Topaloğlu Bölümü Görüntüle
Anjiotensin-ii Tip I Reseptör Blokerleri Umut Uyan Bölümü Görüntüle
Mineralokortikoid Blokörleri Ve Direkt Renin İnhibitörleri Ali Çoner Bölümü Görüntüle
Sodyum Glukoz Ko-transporter – 2 İnhibitörleri Umut Kocabaş Bölümü Görüntüle
Digoksin, Kolşisin Mehmet Kış Bölümü Görüntüle
Pozitif İnotrop Ajanlar Ahmet Anıl Başkurt Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Hipertansif Acillerden Akut Kalp Yetmezliğine Yaklaşım Ve Tedavisi Deniz Oray Bölümü Görüntüle
Kalsiyum Kanal Blokerleri Begüm Yetiş Sayın Bölümü Görüntüle
Santral Etkili Antihipertansifler, Alfa Blokerler Ve Nitratlar Ganbar Mammadov Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendroma Acilde İlk Yaklaşım Deniz Oray Bölümü Görüntüle
Antikoagülan İlaçlar Özge Turgay Yıldırım Bölümü Görüntüle
Oral Antiagregan İlaçlar Ebru İpek Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Fibrinolitik (trombolitik) İlaçlar Ferhat Siyamend Yurdam Bölümü Görüntüle
Metabolik Sendrom Ve Dislipidemi Tedavisi Uğur Taşkın Bölümü Görüntüle
Antiaritmik İlaçlar Mustafa Doğduş Bölümü Görüntüle
Yeni Kuşak Oral Antikoagülanlar Cihan Altın Bölümü Görüntüle
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu Bölümü Görüntüle
Pulmoner Tromboemboli Hastasına Yaklaşım Ve Tedavisi Nigar Dirican Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Aort Diseksiyonu Hastasına Yaklaşım Ve Tedavisi Deniz Oray Bölümü Görüntüle
Periferik Arter Hastalıklarının Medikal Tedavisi Ezgi Polat Ocaklı Bölümü Görüntüle
Depo Hastalıklarının Ve İnfiltratif Hastalıkların Kardiyak Tedavileri Eren Ozan Bakır Bölümü Görüntüle
Kardiyovasküler Alanda Proton Pompa İnhibitörleri Ahmet Yekta Tüzün Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :