Fibrinolitik (Trombolitik) İlaçlar

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 217-222
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar hakkında bilgi verilmektedir. Hemostatik sistemde proagregatuar ve antiagregatuar faktörlerin birbirine karşıt şekilde çalıştığı belirtilmektedir. Trombotik sürecin üç ana aşaması bulunmaktadır ve fibrinolitik ajanlar özellikle akut arteriyel tromboz durumlarında etkilidir. Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda ST segment elevasyonu saptandığında STEMI tanısı konulmakta ve acil revaskülarizasyon gerekmektedir. Fibrinolitik tedavi, STEMI tanısı konulan hastalarda en etkili olduğu ilk 2 saat içinde başlanmalıdır. Fibrinoliz, pıhtılaşma sonucu oluşan fibrin'in kimyasal parçalanması suretiyle pıhtının erimesi olayıdır. Plazmin adlı bir proteolitik enzim tarafından yapılır. Bu enzim, damar endotel hücrelerinde sentez edilip salgılanmaktadır. Fibrinolitik ilaçlar, pıhtıların eritilmesine yardımcı olur ve tromboz tedavisinde önemli bir rol oynar.(AI)

Kitap Adı: Kardiyovasküler İlaçlar
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 396
DOI: 10.37609/akya.2688
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar Emre Ertürk Bölümü Görüntüle
Beta-blokerler Kadir Ocak Bölümü Görüntüle
Anjiyotensin Converting Enzim İnhibitörleri (Acei̇) Caner Topaloğlu Bölümü Görüntüle
Anjiotensin-ii Tip I Reseptör Blokerleri Umut Uyan Bölümü Görüntüle
Mineralokortikoid Blokörleri Ve Direkt Renin İnhibitörleri Ali Çoner Bölümü Görüntüle
Sodyum Glukoz Ko-transporter – 2 İnhibitörleri Umut Kocabaş Bölümü Görüntüle
Digoksin, Kolşisin Mehmet Kış Bölümü Görüntüle
Pozitif İnotrop Ajanlar Ahmet Anıl Başkurt Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Hipertansif Acillerden Akut Kalp Yetmezliğine Yaklaşım Ve Tedavisi Deniz Oray Bölümü Görüntüle
Kalsiyum Kanal Blokerleri Begüm Yetiş Sayın Bölümü Görüntüle
Santral Etkili Antihipertansifler, Alfa Blokerler Ve Nitratlar Ganbar Mammadov Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendroma Acilde İlk Yaklaşım Deniz Oray Bölümü Görüntüle
Antikoagülan İlaçlar Özge Turgay Yıldırım Bölümü Görüntüle
Oral Antiagregan İlaçlar Ebru İpek Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Fibrinolitik (Trombolitik) İlaçlar Ferhat Siyamend Yurdam Bölümü Görüntüle
Metabolik Sendrom Ve Dislipidemi Tedavisi Uğur Taşkın Bölümü Görüntüle
Antiaritmik İlaçlar Mustafa Doğduş Bölümü Görüntüle
Yeni Kuşak Oral Antikoagülanlar Cihan Altın Bölümü Görüntüle
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu Bölümü Görüntüle
Pulmoner Tromboemboli Hastasına Yaklaşım Ve Tedavisi Nigar Dirican Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Aort Diseksiyonu Hastasına Yaklaşım Ve Tedavisi Deniz Oray Bölümü Görüntüle
Periferik Arter Hastalıklarının Medikal Tedavisi Ezgi Polat Ocaklı Bölümü Görüntüle
Depo Hastalıklarının Ve İnfiltratif Hastalıkların Kardiyak Tedavileri Eren Ozan Bakır Bölümü Görüntüle
Kardiyovasküler Alanda Proton Pompa İnhibitörleri Ahmet Yekta Tüzün Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :