Beyin Fırtınası Ve Yaratıcılık Duygudurumun Etkisi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 86
DOI: 10.37609/akya.2471
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, \"Beyin Fırtınası ve Yaratıcılık: Duygudurumun Etkisi\" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Kitap, duygudurumun beyin fırtınası ve yaratıcılık üzerindeki etkisini araştırmaktadır. İlk bölümde duygudurumun tanımı, duygudurum kuramları ve duygudurum araştırmaları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise yapılan deneylerin yöntemleri, bulguları ve tartışmaları sunulmaktadır. Üçüncü bölümde ise ikinci deneyin yöntemleri, bulguları ve tartışmaları yer almaktadır. Son bölümde ise genel tartışma ve öneriler sunulmaktadır. Kitap, duygudurumun beyin fırtınası ve yaratıcılık üzerindeki etkisini anlamak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :