Farklı Cinsiyet Rollerindeki Bireylerin Cinsiyetle İlişkilendirilmiş Toplumsal Statülere Yönelik Bilişsel Temsilleri: Bir İdiyografik Çalışma

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 109-132
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, farklı cinsiyet rollerindeki bireylerin cinsiyetle ilişkilendirilmiş toplumsal statülere yönelik bilişsel temsillerini incelemektedir. Martin ve Halverson'ın Şematik Süreç Modeli'ne göre, insanlar erken çocukluk döneminde hemcinslerine ve karşı cinse yönelik bilişsel şemalar oluştururlar. Bu şemalar, cinsiyet rollerinin ve cinsiyetlere ilişkin düşünce ve davranışların oluşumunda etkilidir. Ancak, literatürde bireylerin farklı toplumsal statülerdeki kadın ve erkeklere yönelik bilişsel temsilleri hakkında yeterli araştırma bulgusu bulunmamaktadır. Bu çalışma, kadın ve erkeklerin kendilerine ve farklı statülerde yer alan iç ve dış gruplara ilişkin bilişsel temsillerini inceleyen bir çalışmadır. Bu amaçla, repertuar ağı tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Türkiye'de kadın ve erkek olmak, ataerkil yapı ve toplulukçu kültürün etkisi altında gerçekleşmektedir. Bu çalışma, Türkiye toplumunda cinsiyet rolleri ve toplumsal statülerle ilgili bilişsel temsillerin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.(AI)

Kitap Adı: Sosyoloji Ve Psikoloji Araştırmaları
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 153
DOI: 10.37609/akya.1797
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :