Hanefi Mezhebinde Ahad Haber Teorisi: Ali El-kârî Örneği

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 122
DOI: 10.37609/akya.1881
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Hanefi mezhebinde ahad haber teorisini ele almaktadır. Yazar, Ali El-Kârî'nin Fethu Bâbi’l-İnâye adlı eserini incelerken, Hanefi mezhebinin delillerini ve eleştirildiği noktalardaki tutumunu açıklamaktadır. Kitapta özellikle Hanefi mezhebinin ahad haber kullanımı konusundaki tutumu üzerinde durulmaktadır. Yazar, çalışmasında Prof. Dr. Nasi ASLAN ve diğer öğretim elemanlarından aldığı yardımları ve teknik konularda yardımcı olan meslektaşını da teşekkür etmektedir. Bu kitap, Hanefi mezhebi ve ahad haber teorisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere yöneliktir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :