Rekreasyonel Motivasyon Ve Tatmin

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 77
DOI: 10.37609/akya.822
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, \"Rekreasyonel Motivasyon ve Tatmin\" konusunu ele almaktadır. Kitap, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatmin düzeylerini farklı değişkenlerle karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve 462 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin boş zaman motivasyonları ile tatminleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, boş zaman motivasyonunun alt boyutlarından bilmek ve başarmak, uyaran yaşama ve özdeşim/içe atım ile boş zaman aktivitelerinden tatmin arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu kitap, rekreasyonel motivasyon ve tatmin konusunda önemli bir kaynak olup, öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bilgi vermektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :