Örgütsel Davranış Sözlüğü

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 262
DOI: 10.37609/akya.738
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, örgütsel davranış alanında kullanılan terimlerin ve kavramların anlamlarını açıklayan bir sözlük niteliğindedir. Örgütsel davranış, bireylerin çalışma ortamında sergilediği davranışları, algıları, değerleri ve öğrenme kapasitelerini inceleyen bir disiplindir. Bu kitap, öğrencilere ve araştırmacılara örgütsel davranış alanında kullanılan terimlerin anlamlarını ve tanımlarını sunarak, bu alanda çalışanların bilgi birikimini artırmayı hedeflemektedir. Kitapta, örgütsel davranış alanında önemli yer tutan kavramlar ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanlarına yer verilmiştir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılarak derlenen terimler ve tanımlar kullanılmıştır. Bu sözlük, örgütsel davranış alanında çalışanların ve öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :