Contemporary Business Issues Ii

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 162
DOI: 10.37609/akya.665
Kitap Dili : İngilizce

Bu kitap, çağdaş iş konularını ele alan bir derlemedir. İçerisinde finansal okuryazarlık, etik ve kurumsal bağışçılık, ekonomik politika belirsizliği ve bankacılık kredi riski gibi konular ele alınmaktadır. Kitap, Akademisyen Yayınevi tarafından yayımlanmış olup, Türkiye'nin Ankara şehrinde faaliyet göstermektedir. Yayınevi, sağlık bilimleri başta olmak üzere çeşitli disiplinlerde yaklaşık 2000 kitap yayımlamaktadır. Ayrıca, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fiziksel bilimler ve kültürel-sanatsal konuları da içeren kitaplar da yayımlanmaktadır. Akademisyen Yayınevi, son zamanlarda uluslararası alanda da kitap yayımlama sürecine başlamıştır. Kitaplar, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan \"Scientific Research Book\" serisi kapsamında yayımlanmaktadır. Kitaplar, disiplinler arası tematik alt başlıklarla her yıl Mart ve Eylül aylarında yayımlanmaktadır. Kitaplar, bilimsel ve entelektüel çalışmaların kalıcı belgeleri olarak kabul edilmekte ve yazarların beklentilerini karşılamak için yayıncılık hizmetleri sunulmaktadır. Kitapların en geniş dağıtımı için söz verilmektedir. Kitapta yer alan bölümler, farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır ve çeşitli konuları ele almaktadır. Akademisyen Yayınevi, yazarlarla işbirliği yapmaktan gurur duymaktadır ve çeşitli disiplinlerde yayımlanan kitaplarını yayımlamaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :