Osmanlı Yargı Kararları (Anlama Ve Yorumlama İlkeleri)

Yazar: Ömer Korkmaz
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 162
DOI: 10.37609/akya.1613
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Osmanlı mahkemelerinde verilen yargı kararlarının anlama ve yorumlama ilkelerini ele almaktadır. Yazar, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü dönemde mahkeme kayıtlarının titizlikle tutulduğunu ve bu kayıtların günümüze kadar ulaştığını belirtmektedir. Osmanlı mahkemelerinde tutulan defterlerdeki kayıtlar, İslam hukukçularının belirlediği usul ve yöntemlere göre kaydedilmiştir. Bu eser, mahkeme kayıtlarının nasıl yazılması gerektiği konusunda kadılara rehberlik etmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nin sona ermesiyle birlikte, kadı defterlerinin anlaşılması ve yorumlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, mahkeme kayıtlarının yorumlanmasına yardımcı olacak ilkelerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Yazar, çalışmasında Prof. Dr. Nasi Aslan'ın fikirlerinden ve diğer mesai arkadaşlarının katkılarından bahsetmektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :