Çağdaş Finansal Yönetim Çalışmaları

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 186
DOI: 10.37609/akya.77
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, çağdaş finansal yönetim çalışmalarını ele almaktadır. Kitap, çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınmış dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, işletme yöneticilerinin katılım bankacılığı algısı ve bilgi düzeyi analiz edilmektedir. İkinci bölümde, orta gelir seviyesine sahip ülkelerde banka kredilerinin cari açığa olan etkisi incelenmektedir. Üçüncü bölümde, Türkiye'de döviz kuru ve enflasyon oranı ilişkisine yeni bir bakış sunulmaktadır. Dördüncü bölümde ise, KOBİ'lerde finansal risk yönetimi konusu BIST Gelişen İşletmeler Pazarı'nda yer alan şirketler üzerine bir araştırma ile ele alınmaktadır. Bu kitap, finansal yönetim alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve işletme yöneticileri için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
İşletme Yöneticilerinin Katılım Bankacılığı Algısı Ve Bilgi Düzeyinin Analizi Ali Kahramanoğlu Bölümü Görüntüle
Orta Gelir Seviyesine Sahip Ülkelerde Banka Kredilerinin Cari Açığa Olan Etkisi Alibey Kudar Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Döviz Kuru Ve Enflasyon Oranı İlişkisine Yeni Bir Bakış: Dalgacık Analizi Buğra Bağcı Bölümü Görüntüle
Kobi’lerde Finansal Risk Yönetimi: Bist Gelişen İşletmeler Pazarı’nda Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma Cüneyd Ebrar Levent Bölümü Görüntüle
Piyasa Teorilerinin Karşılaştırılması: Etkin Piyasalar Hipotezi, Davranışsal Finans Ve Adaptif Piyasalar Hipotezi Fatma Köse İçigen, Mustafa Mesut Kayalı Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Tüketici Güven Endeksine Etki Eden Değişkenlerin Kantil Regresyon Yöntemi Ile Araştırılması İlkay Altındağ Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Kamu Sermayeli Mevduat Bankaların Ahp Tabanlı Ocra Yöntemiyle Etkinlik Analizi Naci Yılmaz Bölümü Görüntüle
Finansal Okuryazarlık Ve Önemi Nesrin Akca, Ebru İlter, Seda Sönmez Bölümü Görüntüle
Bist Sürdürebilirlik Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerin Performans Ölçümü S. Öznur Sakınç Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Finansallaşmanın Tasarruf Mevduatı Sahipliğine Etkisinin Analizi (1980-2019) Şenol Kandemir Bölümü Görüntüle
Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörler: Brıcs Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Oğuz Akgüneş Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :