Hemşirelikte Etkileşim Kuramı

Yazar: Seçil Duran
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 235-246
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Orlando, hemşirelikte etkileşim kuramını hasta ve hemşire arasındaki etkileşim üzerine kurmuştur. Ona göre her hasta bireyseldir ve ihtiyaçları farklıdır. Hastanın ihtiyaçları karşılanmadığında kendini iyi hissetmez. Bu nedenle temel amaç, hastanın ihtiyaçlarının karşılanarak kendini iyi hissetmesini sağlamaktır. Orlando, etkili hemşire-hasta etkileşimini hastanın davranışı, hemşirenin tepkisi ve hemşirenin faaliyeti olarak tanımlar. Eğer hastanın davranışında iyileşme varsa süreç sonlandırılır, yoksa sürece tekrar başlanır ve sonunda değerlendirilir. Orlando'nun teorisi, hemşirelik sürecinin elementlerini ortaya koyan ve vurgulayan ilk teoridir. Hemşirelerin amaçlı ve mantıklı düşünen profesyoneller olarak gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Orlando, teorisini gerçek hemşire-hasta ilişkilerine dayanarak geliştirmiştir ve bu verilerin analizine dayanarak teorisini yapılandırmıştır. Orlando'nun teorik çalışması hem araştırma hem de uygulama temellidir.(AI)

Kitap Adı: Hemşirelik Kuramları Kavram Haritalarıyla
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 485
DOI: 10.37609/akya.395
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Terminoloji Birsel Canan Demi̇rbağ, Aysun Kazak, Hatun Erkuran Bölümü Görüntüle
Hemşirelikte Kavramlar, Modeller Birsel Canan Demirbağ, Aysun Bayram Bölümü Görüntüle
Hemşirelikte Bilgi Kategorileri, Bilme Yolları Ve Bilgi Felsefesi Bahar Aksoy, Elif Bulut Bölümü Görüntüle
Modern Hemşirelik / Çevre Kuramı Ezgi Demirtürk Selçuk Bölümü Görüntüle
Hemşireliğin Tanımı/ Hemşirelik Bakımında 14 Gereksinim Teorisi Özge Öz Yıldırım Bölümü Görüntüle
21 Hemşirelik Problemleri Çiğdem Kuralay Bölümü Görüntüle
Öz, Tedavi Ve Bakım Teorisi Ezgi Demirtürk Selçuk Bölümü Görüntüle
Öz Bakım Yetersizliği Kuramı Betül Önal Bölümü Görüntüle
Kültürlerarası Bakım Teorisi Demet Karaismailoğlu Bölümü Görüntüle
Bakım Bilimi Ve Felsefesi/i̇nsan Bakım Modeli Seçil Duran Bölümü Görüntüle
Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Leyla Adıgüzel Bölümü Görüntüle
Hemşireliğin Kavramsal Modeli Buket Daştan Bölümü Görüntüle
İnsan-yaşam-sağlık Teorisi/i̇nsan Olma Kuramı Tuğba Öznur Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hümanistik Hemşirelik Teorisi İlknur Buçan Kırkbir Bölümü Görüntüle
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Elif Bulut Bölümü Görüntüle
Bakım Kuramı Mehmet Korkmaz Bölümü Görüntüle
Psikodinamik Hemşirelik Kuramı/kişilerarası İlişkiler Kuramı Bahar Çolak Bölümü Görüntüle
İnsan İnsana İlişkiler Modeli Tuğba Öznur Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hemşirelikte Etkileşim Kuramı Seçil Duran Bölümü Görüntüle
Klinik Hemşireliği Yardım Sanatı Zeliha Çolak Bölümü Görüntüle
Bakımda Amaca Ulaşma Teorisi Bahar Aksoy Bölümü Görüntüle
Sembolik Etkileşim Kuramı Aysun Kazak Bölümü Görüntüle
Modelleme Ve Rol Modelleme Teorisi Zahide İyi Bölümü Görüntüle
Aile-çocuk Etkileşim Modeli Ebru Küçük Bölümü Görüntüle
Annelik Rolü Kazanımı Teorisi Hatun Erkuran Bölümü Görüntüle
Davranışsal Sistem Modeli Aysun Bayram Bölümü Görüntüle
Adaptasyon Modeli Tuğba Yazıcı Topçu Bölümü Görüntüle
Sistemler Modeli Leyla Adıgüzel Bölümü Görüntüle
Koruma Modeli Bahar Çolak Bölümü Görüntüle
Üniter İnsan Bilimi Teorisi Çiğdem Kuralay Bölümü Görüntüle
Yaşam Perspektifi Ritim Modeli Dilek Çelik Eren Bölümü Görüntüle
Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Kuramı Zeliha Çolak Bölümü Görüntüle
Geçiş Teorisi Canan Sarı Bölümü Görüntüle
Konfor Teorisi Mesiya Aydın Bölümü Görüntüle
Postpartum Depresyon Teorisi Çiğdem Kuralay Bölümü Görüntüle
Acemiden Uzmana Beceri Kazanma Modeli Canan Sarı Bölümü Görüntüle
Teorilerin Hemşirelikte Kullanımı Ebru Küçük, Seçil Duran, Elif Bulut Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :